Завантаження Події
  • Це подія пройшло.

Всеукраїнської лінгвістичної школи-семінару для молодих дослідників
«Діалектологічна майстерня»

Тема школи-семінару:
«Діалектний текст: від звучання й записування до інтерпретації»
26 лютого 2021 року

ПРОГРАМА
10:00 – 12:00 – лекційний блок
Гриценко Павло Юхимович
д. філол. н., проф., директор Інституту української мови НАН України
Феноменологія діалектного тексту

Аркушин Григорій Львович
д. філол. н., проф., керівник Західнополіського ономастико-діалектологічного центру
Волинського національного університету імені Лесі Українки
Західнополіське триголосся: кроки до повноти відтворення західнополіського діалекту

Коваленко Наталія Дмитрівна
к. філол. н., доц., керівник навчально-наукової лабораторії з діалектологічних досліджень Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Діалектний текст як ключ до глибинного пізнання мови

12:00 – 12:10 – перерва
12:10 – 13:10 – презентація видань

Коваленко Наталія Дмитрівна,
к. філол. н., доц., керівник навчально-наукової лабораторії з діалектологічних досліджень Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Презентація збірника діалектних текстів: Коваленко Н.Д. Західноподільські та суміжні говірки. Тексти: у 2 томах. Кам’янець-Подільський, 2020

Ткачук Марина Миколаївна,
к. філол. н., н. с. відділу діалектології Інституту української мови НАН України
Презентація електронного видання: Ткачук М.М. Українські говірки Башкортостану: Золотоношка і Степанівка. Київ: Інститут української мови НАН України, 2020

Марєєв Дмитро Анатолійович,
к. філол. н., ст. викл. кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Від питальника й діалектних текстів до лінгвістичного атласу (з досвіду укладання атласу східнополіських говірок). Презентація електронного видання: Марєєв Д.А. Атлас східнополіських говірок. Київ: Інститут української мови НАН України, 2019

13:10 – 14:00 – перерва
14:00 – 18:00 – наукові доповіді молодих учених

Колєснік Людмила Ярославівна,
к. філол. н., н. с. відділу діалектології Інституту української мови НАН України
Із досвіду записування діалектних текстів у говірках Буковини й Покуття

Хомич Тетяна Леонідівна,
к. філол. н., доц., доц. кафедри української мови і літератури Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка
Діалектні особливості Північної Новгород-Сіверщини

Бобер Тетяна Борисівна,
асп. Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
Евристичний потенціал тематичних діалектних текстів із середньонаддніпрянських говірок

Баранова Вікторія Миколаївна,
Комунальний заклад «Смичинський ліцей» Городнянської міської ради Чернігівської області
Фонетичні особливості говірки Городнянщини як репрезентанта перехідних діалектних явищ на порубіжній території

Розумна Віра Романівна,
асп. відділу діалектології Інституту української мови НАН України
Із досвіду записування текстів для етнолінгвістичного дослідження

Чаган Оксана Іванівна,
ст. викл. Національної академії сухопутних військ
Інтерпретація етапів будівництва та обрядів, повʼязаних з ними, у мовленні діалектоносіїв (на матеріалі бойківських говірок)

Котяш Олександр Іванович,
здобувач Інституту української мови НАН України
Архаїзація лексики говірки села Залужжя

Охмак Олеся Володимирівна,
магістрантка філологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету,

Кулик Ірина Іванівна,
студ. ІІІ курсу філологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету
Дослідження особливостей вокалізму говірки села Смородськ Дубровицького району Рівненської області

16:00 – 16:15 – перерва

Хавалджи Лідія Вікторівна,
асп. Луганського національного університету ім. Т. Шевченка
Функції діалектизмів у публіцистичних творах В. Яворівського

Волинець Вікторія Василівна,
студ. IV курсу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Вербалізація води в текстах про родинну обрядовість (на матеріалі говірки с. Рахни-Лісові Шаргородського району Вінницької області)

Дегтярьова Марина Олегівна,
студ. ІІІ курсу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Із спостережень над номінацією першої скибки хлібини в говірках Вінниччини

17:30 – 18:00 – вільна дискусія

Тривалість виступу:
лекція – 40 хв.
виступ із презентацією видання – до 15 хв.
наукова доповідь – до 15 хв.

Оргкомітет школи-семінару:
П.Ю. Гриценко
М.М. Ткачук
Л.В. Рябець
Л.Я. Колєснік
О.І. Васецька
І.В. Задорожня

Деталі

Дата:
26.02.2021
Подія Категорія:
https://meet.google.com/cnu-nuaj-aci

Місце проведення

Онлайн ІУМ НАНУ
м. Київ, Ukraine