Група стилістики та культури мови

Керівник групи
Єрмоленко Світлана Яківна,

академік Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор.

Адреса:
01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, кімн. 713, 714.
Телефон: (044)-279-42-81.
Електронна скринька: kultura-slova@ukr.net
Веб-сторінка “Культури слова”:
https://ks.iul-nasu.org.ua/

 

Історія групи

Наукова група продовжує традиції відділу культури мови, створеного 1 вересня 1971 р. в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні.
У структурі Інституту української мови відділ стилістики та культури мови існує від часу заснування цієї академічної установи (1991).
Першим керівником був акад. В. М. Русанівський, упродовж 1976-1986 рр. підрозділ очолював д. філол. н., проф. М. М. Пилинський. Від 1987 р.  – д. філол. н., проф. С. Я. Єрмоленко.