Група стилістики та культури мови

Історія відділу

Напрями досліджень

Найважливіші проекти

Періодичні видання

Співпраця

Співробітники

Конференції

 

Завідувач відділу – Світлана Яківна Єрмоленко, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор.

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 7, к. 713-714.

Тел. +38-044-279-42-81.
Е-mail: kultura-slova@ukr.net