Збірник наукових праць “Лексикографічний бюлетень”

Інститут української мови > Періодичні видання > Збірник наукових праць “Лексикографічний бюлетень”

 

 

Лексикографічний бюлетень

Видавець:
Інститут української мови НАН України

Збірник було засновано 1951 року. Відновлений у 2004 році випуском 10.

ISSN 2786-4987 Online

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія НК № 10023 від 04.07.2005 р., видане Державним комітетом телебачення і радіомовлення України

Періодичність: виходить раз на рік

Сфера розповсюдження: загальнодержавна

Вітчизняне наукове видання

Мова видання: українська, англійська, польською, білоруська, російська

Вимоги до рукописів

Контакти

Відповідальний редактор:
д.ф.н., проф. Є. А. Карпіловська

Заступник відповідального редактора:
к.ф.н., ст. н. сп. З. Г. Козирєва

Відповідальний секретар:
к.ф.н., н. сп. Л. І. Дідун

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, відділ лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики, к. 709, 710, 711.
Тел.: (044) 279-60-17
E-mail: slovsprava@ukr.net

Склад редколегії:

13 осіб, з них – академік НАН України, 1 закордонний фахівець у галузі мовознавства: доктор філологічних наук (Сербія), 5 – докторів філологічних наук

Тематична спрямованість:

питання, пов’язані з історією лексикографії, методикою й технологією укладання словників різних типів, аналізом українського та іноземного словникарства, лексикологією, фразеологією, а також із проблемами структурного, семасіологічного, комунікативного, соціо- та етнокультурного аналізу мовних фактів як передумови їхньої лексикографічної параметризації, кодифікації та верифікації, зокрема корпусної.