Збірник наукових праць “Лексикографічний бюлетень”

Інститут української мови > Періодичні видання > Збірник наукових праць “Лексикографічний бюлетень”

Лексикографічний бюлетень

Періодичне видання (збірник наукових праць) Інституту української мови НАН України. Є видавничим проектом відділу лексикології та лексикографії інституту.

Видання друкує дослідження, зорієнтовані на розв’язання проблем лексикографії української мови, передусім: теоретичні засади створення словників (класичними методами та з використанням комп’ютерних технологій), узагальнення лексикографічного досвіду, аналіз сучасних тенденцій української і слов’янської лексикографії. Не залишаються поза увагою інші галузі мовознавчої науки, результатом яких є словникове осмислення мовних одиниць різних рівнів: морфо-, лексико-, терміно-, фразео-, синтаксографія і т.ін.

Складається з таких рубрик: Лексикографія, лексикологія, фразеологія: теорія та практика; Словникові матеріали; Комп’ютерна лінгвістика; Персоналії; Рецензії, анотації; Хроніки; Різне.

Бюлетень належить до фахових періодичних видань (див. “Бюлетень Вищої атестаційної комісії України”, 2005, вип. 9, с.21).

Виходить раз на рік.

З історії бюлетеня

Бюлетень засновано 1951 року в Інституті мовознавства імені  О.О. Потебні АН України. У ті часи було підготовлено й опубліковано 9 випусків (1951-1963).

2004 року “Лексикографічний бюлетень” було відновлено в Інституті української мови НАН України (починаючи з 10-го випуску).

На сьогодні  опубліковано 22 випуски бюлетеня.