Структура

ДИРЕКЦІЯ

 • Директор
 • Заступник директора з наукової роботи
 • Заступник директора із загальних питань
 • Учений секретар

ВІДДІЛИ ТА НАУКОВІ ГРУПИ

 • ВІДДІЛ ГРАМАТИКИ ТА НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
  • Група граматики
  • Група наукової термінології
 • ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ОНОМАСТИКИ
  • Група ономастики
  • Група історії української мови
 • ВІДДІЛ ДІАЛЕКТОЛОГІЇ
 • ВІДДІЛ ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ЛЕКСИКОГРАФІЇ ТА СТРУКТУРНОМАТЕМАТИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
  • Група лексикології та лексикографії
  • Група структурноматематичної лінгвістики
 • ВІДДІЛ СТИЛІСТИКИ, КУЛЬТУРИ МОВИ ТА СОЦІОЛІНГВІСТИКИ
  • Група стилістики та культури мови
  • Група соціолінгвістики

РАДИ, КОМІТЕТИ, КОМІСІЇ

 • Вчена рада
 • Спеціалізована вчена рада
 • Наукова рада з проблеми “Українська мова” НАН України
 • Рада молодих учених
 • Українська ономастична комісія
 • Комітет наукової термінології

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

 • Журнал “Українська мова” – ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • Збірник наукових праць “Лексикографічний бюлетень” – lb.iul-nasu.org.ua
 • Науково-популярний журнал “Культура слова” – ks.iul-nasu.org.ua
 • Збірник наукових праць “Студії з ономастики та етимології” – soe.iul-nasu.org.ua
 • Збірник наукових праць “Термінологічний вісник” – termvisnyk.iul-nasu.org.ua

Додатково

Аспірантура
Докторантура
Лексична картотека
Бібліотека
Допоміжні служби