Наукова рада з проблеми “Українська мова” НАН України

Бюро ради

Гриценко Павло Юхимович директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор (голова)

Городенська Катерина Григорівна завідувач відділу граматики та наукової  термінології Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор  (заступник голови)

Горголюк Ніна Георгіївна заступник директора з наукової роботи Інституту  української мови НАН України, кандидат філологічних наук, доцент (заступник голови)

Рябець Людмила Віталіївна старший науковий співробітник відділу діалектології  Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук (учений секретар)

Члени ради

Єрмоленко Світлана Яківна головний науковий співробітник відділу стилістики,  культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, доктор  філологічних наук, професор, академік НАН України

Бибик Світлана Павлівна провідний науковий співробітник відділу стилістики,  культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, доктор  філологічних наук, професор

Вербич Святослав Олексійович провідний науковий співробітник відділу історії  української мови та ономастики Інституту української мови НАН України, доктор  філологічних наук, старший науковий співробітник

Карпенко Ольга Петрівна провідний науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук,  старший науковий співробітник

Карпіловська Євгенія Анатоліївна завідувач відділу лексикології, лексикографії та  структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, доктор  філологічних наук, професор

Кислюк Лариса Павлівна старший науковий співробітник відділу лексикології,  лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук

Масенко Лариса Терентіївна провідний науковий співробітник відділу стилістики,  культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, доктор  філологічних наук, професор 

Соколова Світлана Олегівназавідувач відділу стилістики, культури мови та  соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук,  професор

Сюта Галина Мирославівна провідний науковий співробітник відділу стилістики,  культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, доктор  філологічних наук, старший науковий співробітник

Труб Володимир Михайлович провідний науковий співробітник відділу стилістики,  культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, доктор  філологічних наук, старший науковий співробітник

Казімірова Ірина Андріївна старший науковий співробітник відділу граматики та  наукової термінології Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних  наук, доцент

Козирєва Зінаїда Георгіївна старший науковий співробітник відділу лексикології,  лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН  України, кандидат філологічних наук

Пуряєва Наталія Володимирівна старший науковий співробітник відділу історії  української мови та ономастики Інституту української мови НАН України, кандидат  філологічних наук

Тищенко Оксана Миколаївна старший науковий співробітник відділу лексикології,  лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН  України, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

Ткачук Марина Миколаївна науковий співробітник відділу діалектології Інституту  української мови НАН України, кандидат філологічних наук