Рада молодих учених

Призначення

координація науково-практичної діяльності аспірантів і молодих учених (молодших за 35 років) Інституту української мови НАН України,  співпраця з науковою молоддю інших установ.

Основні форми діяльності

  • виголошення та обговорення наукових доповідей молодих учених;
  • проведення майстер-класів провідних учених;
  • презентація роботи відділів Інституту;
  • встановлення творчих контактів з іншими науковими й науково-освітніми закладами та інституціями;
  • підготовка та проведення Всеукраїнських лінгвістичних форумів молодих учених;
  • підготовка збірників праць молодих учених;
  • сприяння культурному розвитку молодих учених Інституту й організації дозвілля.

​РМУ функціонує з 2000 року.

Структура

Куратор:

Галина Мирославівна Сюта – доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики.

Голова:

Юлія Олександрівна Цигвінцева – доктор філософії, молодший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики. 

Заступники:

Оксана Іванівна Васецька – кандидат філологічних наук, учений секретар Інституту української мови НАН України. 

Альона Олегівна Палаш – молодший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики. 

Секретарі:

Ірина Володимирівна  Задорожня – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу діалектології. 

Віра Романівна Дячук – молодший науковий співробітник відділу діалектології.

Члени РМУ:

Наталія Анатоліївна Баран – аспірант відділу граматики та наукової термінології. 

Софія Юріївна Василенко – аспірант відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики. 

Олеся Євгеніївна Гордієнко – аспірант відділу граматики та наукової термінології. 

Богдана Іоанівна Дрофяк – аспірант відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики. 

Ольга Вікторівна Кононенко – аспірант відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики. 

Наталя Романівна Матвеєва – доктор філософії, науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики. 

Оксана Анатоліївна Матковська – аспірант відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики. 

Надія Юріївна Сарган – аспірант відділу історії української мови та ономастики. 

Соломія Іванівна Сташків – аспірант відділу граматики та наукової термінології. 

Іванна Миколаївна Цар – кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики. 

Надія Ігорівна Ярадайкіна – аспірант відділу діалектології.