Комітет наукової термінології

Історія

Комітет наукової термінології при Президії НАН України (КНТ) – науково-
консультативний та експертний орган з питань наукової термінології НАН України.
Утворений унаслідок реорганізації Комісії зі створення галузевих словників наукової
термінології (постанова № 342 від 12.11.1968 р.). Діяльність комітету здійснюється у
взаємодії з секціями НАН України, відділеннями НАН України, структурними підрозділами
апарату Президії НАН України. Головами КНТ в різні періоди були академіки Й.З. Штокало,
К.М. Ситник, І.К. Білодід, В.М. Русанівський, О.С. Мельничук, Д.М. Гродзинський. Із
2017 р. КНТ очолював академік А.Г. Загородній; з 2021 р. – академік М.Г. Жулинський. 

Завдання

Основні завдання Комітету наукової термінології при Президії АН УРСР полягали в:

  • затвердженні проспектів словників, обсягу словників і терміну їх подавання до видавництва
  • організації рецензування (фахового і лексикографічного);
  • вирішенні спірних або сумнівних питань щодо окремих термінів; проведення роботи щодо узгодження певних термінів у близьких галузях науки;
  • внесенні пропозицій щодо нової уніфікації термінології.

Нині ж основна робота Комітету зосереджена

  • на сприянні в організації теоретичного опрацювання принципів і науково-обґрунтованих  концептуальних засад та рекомендаційщодо унормування терміносистем, 
  • удосконаленні єдиної лінгвістично обґрунтованої методики унормування української галузевої  термінології,
  • виробленні єдиних принципів щодо уніфікації лінгвістичних вимог до термінологічних  стандартів,
  • впровадженні термінологічних норм у мовну практику, організації робіт щодо створення  комп’ютерного забезпечення та формування банку даних з термінології,
  • консультації з правильності вживання термінів у наукових публікаціях.

 

Склад Комітету

Жулинський Микола Григорович

 

– директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, академік НАН України – голова

Широков Володимир Анатолійович

 

– директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, академік НАН України – заступник голови

Гриценко Павло Юхимович

 

– директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор – заступник голови

Казимирова Ірина Андріївна

 

– старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук – учений секретар

Ажнюк Богдан Миколайович

 

– директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, доктор філологічних наук

Бабак Віталій Павлович

 

– заступник директора Інституту технічної теплофізики НАН України, член-кореспондент НАН України

Балагура Ірина Валеріївна

– старший науковий співробітник Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, кандидат технічних наук

Гриценко Андрій Андрійович

 

– заступник директора Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», член-кореспондент НАН України

Грінченко Віктор Тимофійович

– директор Інституту гідромеханіки НАН України, академік НАН України

Дробот Людмила Борисівна

 

– завідувач лабораторії Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук, професор

Жебрівська Катерина Іванівна

– старший науковий співробітник Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», кандидат геологічних наук

Железняк Микола Григорович

 

 – директор Державної установи «Інститут енциклопедичних досліджень НАН України», кандидат філологічних наук

Зєлик Ярема Ігорович

– головний науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, доктор технічних наук

Іванова Анастасія Юріївна

 

– старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук

Карпіловська Євгенія Анатоліївна

– завідувач відділу Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук

Кислюк Лариса Павлівна

 

– старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук

Кочерга Ольга Дмитрівна

– старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, кандидат фізико-математичних наук

Кучмій Степан Ярославович

– завідувач відділу Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, член-кореспондент НАН України

Лісовський Сергій Антонович

– заступник директора Інституту географії НАН України, доктор географічних наук

Мазко Олексій Григорович

– провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України, доктор фізикоматематичних наук, професор

Мазур Валерій Леонідович

– завідувач відділу Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України, членкореспондент НАН України

Макарова Олена Володимирівна

– заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, член-кореспондент НАН України

Межжерін Сергій Віталійович

– завідувач відділу Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, доктор біологічних наук, професор

Онищенко Олексій Семенович

– радник Президії НАН України, академік НАН України

Опейда Йосип Олексійович

– головний науковий співробітник Відділення фізикохімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, доктор хімічних наук

Петренко Микола Григорович

– провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, доктор технічних наук

Пляцко Роман Михайлович

– провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, доктор фізико-математичних наук

Рудчик Адам Тихонович

– головний науковий співробітник Інституту ядерних досліджень НАН України, доктор фізикоматематичних наук, професор

Стогній Борис Сергійович

– радник Президії НАН України, академік НАН України

Стойка Ростислав Стефанович

– завідувач відділу Інституту біології клітини НАН України, член-кореспондент НАН України

Яцків Ярослав Степанович

– директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, академік НАН України