Вчена рада

 1. Гриценко П. Ю. – д.філол.н., проф. директор Інституту (голова вченої ради);
 2. Горголюк Н. Г. – к.філол.н., доц. (заступник голови вченої ради);
 3. Васецька О. І.– к.філол.н., учений секретар (секретар вченої ради);
 4. Єрмоленко С. Я. – д.філол.н., проф., акад. НАН України, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики;
 5. Білоусенко П. І. – д.філол.н., проф., пров. наук. співр. відділу історії української мови та ономастики;
 6. Городенська К. Г. – д.філол.н., проф., завідувач відділу граматики та наукової термінології;
 7. Бибик С. П. – д.філол.н., проф., пров. наук. співр. відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики;
 8. Карпіловська Є. А. – д.філол.н., проф., завідувач відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики;
 9. Соколова С. О. – д.філол.н., проф., пров. наук. співр. відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики;
 10. Шульгач В. П. – д.філол.н., ст. наук. співр., завідувач відділу історії української мови та ономастики;
 11. Труб В. М. – д.філол.н., ст. наук. співр., пров. наук. співр. відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики;
 12. Вербич С. О. – д.філол.н., ст. наук. співр., ст. наук. співр. відділу історії української мови та ономастики;
 13. Тищенко О. М. – к.філол.н., ст. наук. співр., ст. наук. співр. відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики;
 14. Казимирова І. А. – к.філол.н., доц., ст. наук. співр. відділу граматики та наукової термінології;
 15. Кобиринка Г. С. – к.філол.н., ст. наук. співр. відділу діалектології, голова профкому Інституту;
 16. Козирєва З. Г. – к.філол.н., ст. наук. співр. відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики;
 17. Цар І. М. – к.філол.н., наук. співр. відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики.