Призначення

Інститут української мови НАН України
– це координаційний центр із питань української мови: її функціонування у суспільстві, розповсюдження, нормативності, структури, історії, національно-культурного значення тощо.

Важливою науковою та суспільною проблемою залишається утвердження позицій української мови як державної у мовно-культурному просторі України, формування передумов досягнення мовної гармонійності у житті суспільства.

 

Наукові дослідження Інституту зосереджено на вивченні:

  • структури, сучасного стану української літературної мови — словникового складу, граматичної будови, нормування та кодифікації;
  • розвитку термінологічних підсистем;
  • соціальної, професійної та територіальної диференціації української мови;
  • джерел формування та історичного розвитку української мови;
  • становлення та динаміки ономастичної системи України;
  • зв’язків української мови з іншими слов’янськими і неслов’янськими мовами на різних часових зрізах.

Інститут української мови НАН України є робочим органом Української національної комісії з питань правопису та Комітету наукової термінології при Президії НАН України.