Аспірантура

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ!

У 2024 році оновлено правила вступу до аспірантури.

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 06 березня 2024 р. № 266, умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів і ТЗНК не менше 100 балів.

Вступник до аспірантури, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови дійсним сертифікатом англійської мови : TOEFL, International English Language Testing System, Cambridge English Language Assessment, німецької мови:  TestDaF, французької мови:  DELF , DALF  не нижче рівня B2 чи аналогічного рівня звільняється від складання іспиту з іноземної мови.

Зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. До картки фізичної особи в ЄДЕБО (в цьому випадку) буде вноситися інформація про міжнародний сертифікат.

Вступники до аспірантури, які мають чинні сертифікати із зазначеного переліку, звільняються від вступного іспиту з іноземної мови. Їм не потрібно виконувати умову допуску до такого іспиту.

Актуальну у 2024 році інформацію щодо організації й проведення Єдиного вступного іспиту для вступу до аспірантури оприлюднено за покликанням https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury/

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ),  здійснює приймальна комісія Інституту української мови НАН України з 7 до 29 травня (для участі в основній сесії) і з 17 до 21 червня (для участі в додатковій сесії  у цей період матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації) за умови особистої присутності вступника / вступниці та/або дистанційно.

Із процедурою реєстрації можна ознайомитися за покликанням https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi/ .

Інформацію про Єдиний вступний іспит оприлюднено за покликанням https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-3/.

Переваги навчання в аспірантурі Інституту української мови НАН України:
 • Можливість брати участь:
  • у роботі Ради молодих учених, Всеукраїнських наукових семінарів для молодих учених  (Інститут запрошує науково-педагогічних працівників із ЗВО України для проведення лекцій і майстер-класів);
  • у наукових семінарах, круглих столах, міжнародних наукових проєктах, проєкті Науково-видавничої ради НАН України «Наукова книга. Молоді вчені»;
  • у конкурсах на здобуття стипендій, премій, грантів для молодих учених.
 • Практика в провідних закладах вищої освіти.
 • Інститут сприяє безоплатному відвідуванню комп’ютерних курсів у НАН України тощо.
 • Аспіранти, які навчаються за бюджетним замовленням з відривом від виробництва, отримують державну стипендію встановленого розміру, іногородні аспіранти забезпечені гуртожитком.
  Виплати стипендій аспірантам здійснюються в повному обсязі та своєчасно.

Основне:

Усі аспіранти Інституту української мови НАН України є членами Ради молодих учених.
Інформація про РМУ удоступнена за покликанням https://iul-nasu.org.ua/rady-komitety-komisiyi/rada-molodyh-uchenyh/zasidannya-rady-molodyh-uchenyh.html

Адреса:

вул. Михайла Грушевського, 4
Київ, Україна, 01001

Телефони:
+380 (44) 279-18-85
+380 (44) 279-56-19 (факс)

Електронна адреса:
ukrmov@gmail.com