Термін навчання

Адреса:

Україна, Київ 01001
вул. Грушевського, 4

Телефони:
+380 (44) 279-18-85
+380 (44) 279-56-19 (факс)

Електронна адреса:
ukrmov@gmail.com

Термін навчання в аспірантурі Інституту

Термін навчання в аспірантурі Інституту з відривом від виробництва – 4 роки.

До терміну навчання в аспірантурі Інституту не зараховується період хвороби (тривалістю понад один місяць), перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада Інституту оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією, і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі (як правило, не більше одного року).

В окремих випадках вчена рада Інституту може встановлювати термін навчання в аспірантурі диференційовано: від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ ВИВЧЕННЯ
Назва навчальної дисципліни Рік навчання Семестр Кількість кредитів
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Іноземна мова І 1, 2 8
Філософія І 1, 2 6
Методологія, методи, методика та технологія наукового дослідження І 1, 2 6
Усього кредитів 20
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Історія української мови ІІ 3 3
Діалектологія й ономастика ІІ 3 3
Граматика і стилістика української усної та писемної мовної практики ІІ 3 3
Усього кредитів 9
ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ АСПІРАНТА (аспірант вибирає чотири дисципліни за вільним вибором)
Структурна, прикладна, математична та комп’ютерна лінгвістика ІІ 4 3
Сучасне українське термінознавство ІІ 4 3
Соціолінгвістика ІІ 4 3
Лінгвістична географія ІІ 4 3
Актуальні проблеми сучасної лексикології ІІ 4 3
Фразеологія ІІ 4 3
Лексикографія ІІ 4 3
Усього кредитів 12
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Навчально-педагогічна практика ІІІ 5, 6 6
Усього кредитів 47