Термін навчання

Термін навчання в аспірантурі Інституту

з відривом від виробництва – 4 роки.

Адреса:

Україна, Київ 01001
вул. Грушевського, 4

Телефони:
+380 (44) 279-18-85
+380 (44) 279-56-19 (факс)

Електронна адреса:
ukrmov@gmail.com

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ ВИВЧЕННЯ
Назва навчальної дисципліни Рік навчання Семестр Кількість кредитів
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Іноземна мова І 1, 2 8
Філософія І 1, 2 6
Методологія, методи, методика та технологія наукового дослідження І 1, 2 6
Усього кредитів 20
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Історія української мови ІІ 3 3
Діалектологія й ономастика ІІ 3 3
Граматика і стилістика української усної та писемної мовної практики ІІ 3 3
Усього кредитів 9
ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ АСПІРАНТА (аспірант вибирає чотири дисципліни за вільним вибором)
Структурна, прикладна, математична та комп’ютерна лінгвістика ІІ 4 3
Сучасне українське термінознавство ІІ 4 3
Соціолінгвістика ІІ 4 3
Лінгвістична географія ІІ 4 3
Актуальні проблеми сучасної лексикології ІІ 4 3
Фразеологія ІІ 4 3
Лексикографія ІІ 4 3
Усього кредитів 12
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Навчально-педагогічна практика ІІІ 5, 6 6
Усього кредитів 47