Періодичні видання

Співробітники відділу плекають традиції, започатковані 1967 року у збірнику «Культура слова» (спочатку він мав статус щорічника, а з 1979 р. щопіврічника), визнаного ВАК України як фахове видання. Щоб відчути життя слова, простежити, як впливає час на мовні смаки, стилістичну семантику будь-якого вислову, граматичної форми, варто хоча б побіжно познайомитися з матеріалами збірників «Культура слова», які побачили світ у 1967-2007 рр.

Цю змогу дає сучасному користувачеві підготовлений у відділі компакт-диск. Зручна форма користування виданням забезпечує інтерактивне спілкування читача-користувача з авторами консультацій, присвячених актуальним питанням слововжитку, правопису, вимови й наголошування слів, історії власних назв тощо.

Сьогодні електронна версія видання розміщена в мережі Інтернет (www.kulturamovy.org.ua).