Періодичні видання

«КУЛЬТУРА СЛОВА»

Веб-сторінка “Культури слова”: https://ks.iul-nasu.org.ua/
Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія “Б” (наказ МОН України № 735 від 29.06.2021)

Історія збірника «Культура слова» (попередні назви «Питання мовної культури» – вип. 1–4, «Рідне слово» – вип. 5–9) починається з 1967 року. Саме цього року в Інституті мовознавства АН УРСР побачив світ перший випуск науково-практичного видання «Питання мовної культури», розрахованого на широке коло читачів. Збірник сприяв поширенню тих лінгвістичних знань, які так чи інакше пов’язані з культурою мови, з аналізом щоденної мовної практики, з відповідями на запити мовців.
Відповідальні редактори різних випусків «Культури слова»: Михайло Андрійович Жовтобрюх (вип. 1), Йосип Адріанович Багмут (вип. 2–3), Віталій Макарович Русанівський (вип. 4–12), Микола Миколайович Пилинський (вип. 13–34), Світлана Яківна Єрмоленко (від 35 випуску …).
Збірник виходив у світ спочатку як щорічник, з 1976 року — як щопіврічник. Його випуски від початку заснування у різний час готували відповідальні секретарі: Світлана Яківна Єрмоленко, Ірина Олексіївна Анніна, Катерина Василівна Ленець, Лариса Терентіївна Масенко, Наталія Георгіївна Сидяченко, Наталія Сергіївна Дужик, Галина Мирославівна Сюта.
Показові рубрики збірника, які відповідним чином структурують його зміст: «Вимова і наголос», «Граматична стилістика», «З історії мови», «Мова і час», «На допомогу вчителеві», «Розвиток словникового складу», «Теорія і практика перекладу», «Термін і сьогодення», «У світі власних назв» та ін. До речі, перші випуски не мали рубрик, а згодом назви розділів лексично й стилістично урізноманітнювались. Рубрика «Слово в художньому творі» – найповніша, найрозвиненіша, найрізноманітніша (предметом уваги лінгвістів стала мова понад 400 українських і зарубіжних письменників). Дослідники художнього слова зосереджують увагу на естетичній функції мови, на значенні практики письменників-мовотворців для розвитку літературної мови, на виявленні ознак індивідуального стилю, відтворенні особливостей місцевого колориту художньої оповіді.
Статті в «Культурі слова» можна розглядати як цілісний науково-популярний текст, у якому теоретичні питання мовознавства постають перед читачем у цікаво ілюстрованому, невимушеному викладі.
Майже в кожному випуску збірника вміщено мовні консультації – це поради, яке слово вибрати у конкретній ситуації спілкування, як правильно вживати ту чи ту форму тощо. За опублікованими консультаціями можна простежити гнучкість, динаміку мовної норми.
Доба інформаційних технологій відкриває нові можливості і для лінгвістів. Не лишилась осторонь і «Культура слова». 70 випусків видання було удоступнено для якнайширшого кола читачів у вигляді CD «Говоримо і пишемо зразковою українською мовою». Авторський колектив  мав на меті започаткувати інтерактивне спілкування дослідників сучасного життя українського слова з тими, хто бажає удосконалити свої знання мови. Виконання проекту, зокрема комп’ютерне оброблення змістового контенту «Культури слова» за 1967-2008 роки, дало змогу вивчити динаміку числових показників терміноапарату понять норми, культури мови та стилістики, реалізованого крізь призму видавничої практики науково-популярного збірника.
Від 72 випуску починається «нова доба» в історії «Культури слова». Зазнають змін не лише концепція та дизайн видання, а й урізноманітнюються зміст і форма публікацій. Маркерами новітньої рецепції стилістичних та культуромовних проблем стають нові рубрики, зокрема «Теорія лінгвостилістики», «Мовосвіт письменника», «Постаті українських мовознавців», «Мовна норма: стале і змінне», «Мова засобів масової комунікації», «Культура фахової мови».