Співпраця

Співробітники відділу співпрацюють із багатьма науковими, педагогічними установами України, зокрема, Інститутом вищої освіти АПН України, Національним науково-дослідним інститутом українознавства, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, Національним університетом «Острозька академія», Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка, Кам’янець-Подільським національним університетом ім. Івана Огієнка.