Історія відділу

Відділ продовжує традиції відділу культури мови, створеного 1 вересня 1971 р. в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні. У структурі Інституту української мови відділ стилістики та культури мови існує від часу створення цієї академічної установи (1991 р.).

Завідувач відділу — д. філол. н., проф., чл.-кор. НАН України С. Я. Єрмоленко. Першим керівником був акад. В. М. Русанівський, упродовж 1976-1986 рр. підрозділ очолював д. філол. н., проф. М. М. Пилинський. Тут працювали відомі вчені Л. О. Пустовіт, К. В. Ленець, Г. М. Колесник, А. Ф. Марахова, Н. Я. Дзюбишина-Мельник.