Найважливіші проекти

Науковці відділу виступили співвиконавцями започаткованого у 90-х роках ХХ ст. Комісією з розвитку слов’янських літературних мов Міжнародного комітету славістів проекту Najnowsze dzieje języków słowiańskich (координатор С. Ґайда; Ополе, Польща). Виконане колективне дослідження «Українська мова» за ред. С. Я. Єрмоленко (1999 р.) пропонує цінний фактичний матеріал для зіставного вивчення історії розвитку слов’янських літературних мов.

Об’єкт наукового аналізу — активні процеси в сучасній літературній мові, функціонування лексичних, словотвірних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних норм літературної мови.

2007 року видано працю «Українська лінгвостилістика ХХ — початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела». Бібліографія супроводжується аналітичними розвідками, що присвячені функціональним стилям (художньому, публіцистичному, науковому, офіційно-діловому, розмовному, сакральному), оцінкам основних понять, напрямків і методів лінгвостилістичних досліджень. Новаторське видання дає змогу простежити динаміку метамови стилістичних досліджень через фіксацію термінів, які використовуються у наукових розвідках. Завдяки запропонованій у книзі інформативно-пошуковій системі користувач має змогу отримати інформацію щодо «популярності» тієї чи тієї теми, явища, персоналії як об’єктів лінгвостилістичного аналізу.

Відповідаючи на соціальні запити українського суспільства 90-х років ХХ та початку ХХІ ст., науковці відділу взяли участь у створенні таких проектів із серії «Бібліотека державного службовця» (автор і керівник проекту — колишній співробітник відділу д. філол. н. Л. О. Пустовіт): «Новий російсько-український словник-довідник» (С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко, К. В. Ленець, Л. О. Пустовіт, 1996 р.); «Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської фінансової, бухгалтерської та економічної сфери» (С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко, К. В. Ленець, Л. О. Пустовіт, 1998 р.); «Універсальний довідник-практикум з ділових паперів» (С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О Пустовіт, Г. М. Сюта, 1997 р.); «Словник епітетів української мови» (С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт, 1998 р.). Підготували лексикографічні праці «Українська мова. Короткий словник лінгвістичних термінів» (С. П. Бибик, О. Г. Тодор, С. Я. Єрмоленко, 2001 р.); «Словник іншомовних слів» (С. П. Бибик, Г. М. Сюта, 2006 р.).

Останні індивідуальні й колективні проекти:

“Літературна норма і мовна практика” (С.Я. Єрмоленко та ін., 2013);

“Усна літературна мова в українській культурі повсякдення” (С.П. Бибик, 2013);

“Новий словник епітетів української мови” (С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, 2012);

“Лінгвокультурологема “Логос” у науковій, релігійній та художній картинах світу” (Н.О. Мех, 2011);

“Українська мова. 11 клас” (С.Я. Єрмоленко у співавторстві, 2011);

“Українська мова. 10 клас” (С.Я. Єрмоленко у співавторстві, 2010);

“Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція)» (С.Я. Єрмоленко, С.Г. Чемеркін та ін., 2010);

“Лінгвосвіт поезії авторів Нью-Йоркської групи” (Г.М. Сюта, 2010);

“Оповідність в українській художній прозі” (С.П. Бибик, 2010);

«Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньо-структурніпроцеси» ( С.Г. Чемеркін, 2009);

“Інтерпретація концептів “слово”, “мова” в українській культурній традиції” (Н.О. Мех, 2008).