Конференції

ДИСКУСІЙНІ ПЛАТФОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОСТИЛІСТИКИ

За увесь час діяльності відділу стилістики та культури мови колектив організував чимало загальноукраїнських наукових заходів: конференцій («Українська лінгвостилістика: нові джерела дослідження» (1992), «Українська мова: з минулого в майбутнє» (1998), «Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка» (2007)), круглих столів  («Мовосвіт Ліни Костенко» (2010), «Українська мова в засобах масової комунікації сьогодні» (2013), «Мова підручників для загальноосвітніх навчальних закладів: сучасний стан і погляд у майбутнє» (2014), «Культура слова» і час: до 50-річчя видання» (2017),  у яких щоразу брали участь близько ста учасників. Згадані дискусійні платфоми засвідчили стале зацікавлення науковців, викладачів, аспірантів проблемами вивчення сучасної мовної практики в контексті розвитку інтегративних парадигм лінгвостилістики. З усіх мовознавчих галузей саме лінгвостилістика має найбільш внутрішньо мотивований і зовнішньо стимульований інтердисциплінарний характер.
Нині регіональний контекст лінгвостилістичних досліджень увиразнюється через співпрацю в організації наукових заходів і виконанні спільних проєктів із Полтавським університетом економіки й торгівлі (співорганізація Міжнародної конференції «Мова і міжкультурна комунікація» і видання збірника матеріалів конференції); з Національним університетом «Острозька академія» (співорганізація Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми культури мови і мовлення»); з Рівненським гуманітарним університетом (підготування видань з авторської лексичної неографії); з Харківським національним педагогічним університетом ім. Г. С. Сковороди (підготування та проведення семінарів, конференцій); з НУ «Одеська юридична академія» (організація Міжнародної конференції «Людина і право в мові ЗМІ») та ін.
Спільно з кафедрою української та іноземних мов Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (д. філол. н., проф. Н. М. Бобух) проведено вже третю Міжнародну науково-практичну конференцію «Мова і міжкультурна комунікація», де українські й іноземні науковці розглядають питання мови й міжкультурної комунікації в контексті актуальних міжнаціональних та глобалізаційних процесів, обговорюють проблеми освітньо-культурних стратегій вищих навчальних закладів.
Традиційно співробітники відділу стилістики та культури мови беруть участь як доповідачі й співорганізатори у щорічних Всеукраїнських Грищенківських читаннях у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. У 2016 році з нагоди 45-ої річниці від заснування відділу під час читань було проведено круглий стіл «Лінгвостилістика як інтегративна галузь сучасного українського мовознавства».
Отже, в Україні і за її межами зусиллями науковців відділу стилістики та культури мови сформовано низку дискусійних платформ, які мають сприяти консолідуванню зусиль науковців навколо академічних засад теоретичної і практичної стилістики.