Карпенко Ольга Петрівна

Карпенко Ольга Петрівна

Доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник. Звання старшого наукового співробітника з 1994. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: «Структура та генезис гідронімів Нижньої Правобережної Наддніпрянщини», 1986. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук: «Гідронімія Центрального Полісся на загальнослов’янському тлі», 1996.

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0001-5522-2565

e-mail: olga.petrivna.karpenko@gmail.com

Коло наукових зацікавлень:

Етимологія. Ономастика. Етногенетичні проблеми

Основні наукові праці:

 • 1. Назви річок Нижньої Правобережної Наддніпрянщини К.: Наук. думка, 1989.
 • 2. Київське Полісся. К.: Наук. думка, 1989 (у співавторстві).
 • 3. Лексичний раритет центральнополіського топонімікону // Мовознавство, 1990. №5.
 • 4. Ономастика України першого тисячоліття нашої ери. К.: Наук. думка, 1992 (у співавторстві).
 • 5. Відбиття праслов’янської лексики в поліській гідронімії // Мовознавство, 1992. №4. С. 26–32.
 • 6. Ономастика України та етногенез східних слов’ян. К., 1998 (у співавторстві).
 • 7. Гідронімні етимології: Тясмин // Восточноукраинский лингвистический сборник. Донецк, 1999. Вып. 5. С. 52–59.
 • 8. Ономастика Полісся. К., 1999 (у співавторстві).
 • 9. Гідронімікон Центрального Полісся. К., “Кий”, 2003. 318 с.
 • 10. Словник мікрогідронімів України, К., 2004 (у співавторстві).
 • 11. Етимологічні спостереження над східнослов’янським балагáн / болагáн // Студії з ономастики та етимології. 2005. К., 2005. С. 176–189.
 • 12. Топонім Балчуг: до проблеми етимології // Студії з ономастики та етимології. 2006 / Відп. ред. О.П. Карпенко. К., 2006. С. 51-60.
 • 13. Історична ойконімія Житомирщини // Студії з ономастики та етимології. 2007 / Відп. ред. В.П. Шульгач. К., 2007. С. 126-132.
 • 14. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов’янському аспекті // Слов’янські обрії. К., 2008. С. 239-263. Передрук: // Мовознавство. 2008. № 2-3. С. 77-90.
 • 15. Из праславянской ойконимии Полесья // Київська старовина. 2009. № 4. С. 76-79.
 • 16. Старожитності Житомирщини XV–XVI ст. (на матеріалі ойконімії) // Мовознавство. 2010. № 1. С. 37–44.
 • 17. З ойконімії Житомирщини (історико-лінгвістичний аспект) // Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Філологія. Вип. XXIX-XXXI. Івано-Франківськ, 2011. С. 94–97.
 • 18. Деякі фонетичні зміни в гідронімах і ойконімах Житомирщини // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012. / Відп. ред. О.П. Карпенко, В.П. Шульгач. К., 2012. С. 92–99.
 • 19. Этимологические заметки по болгарской антропонимии // Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 13: Ма-ли Междунар. научн. конф. «Славянска и балканска ономастика» (Велико Търново, 13-15 септември 2012 г.). Велико Терново, 2013. С. 636–645.
 • 20. Історико-етимологічні розвідки з ойконімії Кіровоградщини // Студії з ономастики та етимології. 2014 / Відп. ред. В.П. Шульгач. К., 2014. С. 14–25.
 • 21. З української ойконімії Київщини: етимологічні коментарі // Записки з ономастики: зб. наук. праць / відп. ред. О.Ю. Карпенко. Одеса, 2015. Вип. 18. С. 273–285.
 • 22. Терміни в ойконімії Центрального Полісся // Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри: зб. наук. праць / Відп. ред. Л.В. Малевич. Рівне, 2016. С. 184–187.
 • 23. З української ойконімії Житомирщини: етимологічні коментарі // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Львів, 2017. – Вип. 64. – Ч. II. – С. 1-9.
 • 24. З української ойконімії Київщини: етимологічін коментарі. II // Наукові записки Тернопільсьского національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Терпопіль, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 154-159.