Координація роботи з проблем наукової термінології

У групі рецензують плани-проспекти докторських та кандидатських дисертацій, підручники, навчальні посібники, наукові праці, державні стандарти на терміни та визначення. Співробітники групи виступають опонентами на захистах докторських та кандидатських дисертацій, керують науковою роботою аспірантів. У відділі захистили кандидатські дисертації: Л. В. Мурашко (Туровська) («Українська військова лексика в її історичному розвитку», 1997 р.), М. В. Сташко («Формування та розвиток української бібліотечно-бібліографічної термінології», 1999 р.), Н. В. Місник («Формування української медичної клінічної термінології», 2002 р.), Н. О. Яценко («Назви військової форми одягу в українській мові», 2007 ), І. А. Ярошевич («Українська морфологічна термінологія ХХ–поч. ХХІ ст.», 2008 р.), С. М. Локайчук («Сучасна українська археологічна термінологія» (структурно-семантичний аспект, 2009 р.), О. В. Чорна («Українська термінологія податкової сфери: структура, функціонування, формування», 2009 р.), М. О. Гонтар («Українська терміносистема журналістики ІІ половини ХХ ст. – початку ХХІ ст.», 2011 р.), Л. А. Халіновська («Українська авіаційна термінологія: формування, структура і розвиток», 2014 р.) – науковий керівник Л. О. Симоненко; О. М. Тур («Українська термінологія землеустрою та кадастру», 2009 р.), Л. В. Півньова («Лексика туризму в українській мові: формування та функціонування», 2017 р.) – науковий керівник Л. В. Туровська; Ю. А. Чернобров («Формування синтаксичної термінології в українському мовознавстві ХІХ–першої половини ХХ ст.», 2017 р.), О. О. Коляденко («Лексико-семантична репрезентація концепту «страх» в українській наївній та науковій картинах світу», 2018 р.), О. І. Васецька («Формальна та семантична варіантність синтаксичних термінів», 2018 р.) – науковий керівник І. А. Казимирова.