125 років від дня народження Василя Климентійовича Дем’янчука

Інститут української мови > Новини > 125 років від дня народження Василя Климентійовича Дем’янчука

13 січня 2022 р. виповнюється 125 років від дня народження відомого мовознавця-славіста, діалектолога й історика мови доби Розстріляного відродження Василя Климентійовича Дем’янчука (13 січня 1897, с. Надвірна, нині місто в Івано-Франківській обл. – 28 листопада 1938, м. Медвєж’єгорськ, Республіка Карелія, РФ).
Василь Климентійович Дем’янчук закінчив Київський інститут народної освіти 1922 р. За часів Центральної Ради працював у Міністерстві освіти. 1918 р. – помічник секретаря комісії, що виробляла законопроєкт про створення УАН; 1919 – 1927 рр. – діловод її Першого відділу. 1928 – 1929 рр. – старший науковий співробітник Комісії історії української мови ВУАН; працював у Комісії для впорядкування українського правопису (1925 – 1928 рр.). Викладав українську мову та порівняльну граматику слов’янських мов у Київському інституті народної освіти (1926 – 1929 рр.).
Був учнем А. Ю. Кримського. Дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук захистив 1928 р. після закінчення аспірантури і видав того самого року під назвою «Морфологія українських грамот ХІV і першої половини ХV віку». Автор численних праць з історії української мови, діалектології та славістики. Разом із А. Ю. Кримським уклав «Хрестоматію з пам’ятників старо-українщини ХІ–ХVIII вв.» (1924). Автор низки рецензій на праці П. Бузука, Б. Кобилянського, К. Німчинова, І. Шаровольського та ін.
Заарештований 1929 р., безпідставно засуджений до п’яти років ув’язнення. Після звільнення працював вільнонайманим на будівництві Біломорсько-Балтійського комбінату НКВС. 1937 р. заарештований вдруге за звинуваченням у «контрреволюційній діяльності» і засуджений до страти. Реабілітований 1957 року.

Основні праці:

  • Гнат (Ватрослав) Ягич (Короткий нарис його життя й наукової діяльності). Записки Історико-філологічного ВУАН. Кн. 4. 1923. С. 264 – 283;
  • Хрестоматія з пам’ятників старо-українщини ХІ – XVIII вв. (упоряд. разом з А. Ю. Кримським), у кн.: Шахматов О. Кримський А. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини ХІ – XVIII вв. Київ, 1924. С. 129 – 198.
  • Рецензія [на працю: Німчинов К. Т. Український язик у минулому й тепер. Харків, 1925. 88 с.]. Записки Історико-філологічного ВУАН. Кн. 10. 1927. С. 353 – 362.
  • До правопису слов’янських прізвищ. Там само. 1927, кн. 10. С. 351 – 353.
  • Рецензія [на працю: Бузук П. Нарис історії української мови. Вступ, фонетика і морфологія. Київ, 1927. 96 с.]. Там само. Кн. 15. 1927. С. 231 – 245.
  • Морфологія українських грамот ХIV і першої половини XV віку. Там само. Кн. 18. 1928. С. 73 – 109.
  • До характеристики гуцульського говору. Там само. Т. 19. 1928. С. 328 – 349.
  • Бібліографічний огляд української діалектології за роки 1914–27. Український діалектологічний збірник. Київ, 1928. Кн. 1. С. 171 – 180.