Лекція Юзефа Конся, доктора габілітованого, професора Ягеллонського університету в Кракові

Інститут української мови > Новини > Лекція Юзефа Конся, доктора габілітованого, професора Ягеллонського університету в Кракові

12 квітня 2022 року співробітники відділу діалектології Інституту української мови НАН України відвідали відкриту онлайн-лекцію відомого польського мовознавця доктора габілітованого, професора Ягеллонського університету в Кракові Юзефа Конся на тему «Із досвіду діалектолога-лексикографа».

Професор Ю. Консь відомий своїми дослідженнями в галузі діалектології, етнолінгвістики, історії мови. На особливу увагу заслуговують його новітні праці з польської діалектної лексикографії: «Słownik gwary orawskiej» та «Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej».

Відділ діалектології Інституту української мови НАН України давно співпрацює з професором, який був учасником  діалектологічних конференцій у Києві, де ділився своїм досвідом укладання діалектних словників.

У доповіді прозвучали конкретні поради для молодих діалектологів, що починають укладати діалектні словники: як потрібно фіксувати діалектний матеріал (в транскрипції чи орфографічно), які джерела варто використати (записи носіїв говірки, фольклорні матеріали, кваліфікаційні праці тощо), яку лексику відібрати до реєстру та багато інших. Наголошено також на кількох важливих аспектах, на які повинен зважати укладач діалектного словника сьогодні, зокрема: лексикон має бути зрозумілий не лише діалектологові, а й пересічному читачеві; у словнику мають бути представлені розлогі ілюстрації та багатий іконографічний матеріал, адже словник повинен відображати сучасний стан народної мови й культури, і, водночас, бути зрозумілим читачеві через тривалий час.

Цікава дискусія під час обговорення доповіді показала актуальність і важливість порушених  питань методики та методології укладання діалектних словників, адже сьогодні, коли так швидко змінюється світ, особливо гостро відчувається потреба документування духовної і матеріальної культури народу.

Міркування професора Ю. Конся про польське діалектне словництво, якому він присвятив усе своє життя, спонукають українських діалектологів до активізації роботи в царині діалектної лексикографії,  до випрацювання новітніх підходів опрацювання діалектного матеріалу, зокрема в діалектній лексикографії.