Міжнародна наукова конференція “Діалекти в синхронії та діахронії: методи і прийоми пізнання”

Інститут української мови > Новини > Міжнародна наукова конференція “Діалекти в синхронії та діахронії: методи і прийоми пізнання”

20 – 21 квітня 2023 р. в Інституті української мови НАН України відбулася традиційна Міжнародна наукова конференція «Діалекти в синхронії та діахронії: методи і прийоми пізнання». Науковий захід, організований Інститутом української мови НАН України, проведено в онлайн режимі на платформі Google Meet. У ньому взяли участь 72 учасники з-поміж них 15 – із закордону. Учені-діалектологи представляли провідні заклади вищої освіти України (Вінниці, Глухова, Житомира, Івано-Франківська, Ізмаїла, Кам’янця-Подільського, Києва, Кривого Рогу, Кропивницького, Луцька, Львова, Слов’янська, Полтави, Сум, Ужгорода, Умані, Харкова, Черкас, Чернівців) та науково-освітніх установ Польщі, Чеської Республіки, Хорватії,  Македонії.
Відкрив конференцію  Павло Юхимович Гриценко, директор Інституту української мови НАН України доктор філологічних наук, професор. Учасники конференції обговорили різні аспекти новітніх  діалектологічних студій, зокрема нові методи та прийоми фіксації й опрацювання діалектного матеріалу,  аналізу окремих діалектних явищ. Конференція тривала два дні: було організовано роботу двох пленарних  та двох секційних засідань.

Особливо важливо, що національним досвідом у дослідженні проблем діалектології поділилися представники польської, чеської, хорватської, македонської лінгвістичних шкіл.
Конференція мала широку проблематику: з’ясування сутності діалектних явищ; використання нових  методів і прийомів для їх виявлення та аналізу; динаміка діалектів; існування діалектів у сучасних реаліях та в умовах глобалізації.
Доповіді продемонстрували різноаспектні підходи в діалектологічних дослідженнях, зокрема аналіз  конкретних мовних явищ, їх інтерпретацію на широкому слов’янському тлі за матеріалами  Загальнослов’янського лінгвістичного атласу; опис однієї говірки як системи; виявлення динаміки говірок  на різних структурних рівнях; спостереження над діалектною лексикою у фольклорних та художніх текстах;  аналіз структурно-семантичного складу окремих тематичних груп діалектної лексики; функціонування  фразеологізмів у говірках.
Дослідники порушили актуальні проблеми, пов’язані з функціонуванням діалектів в умовах глобалізації та можливості використання соціальних мереж для популяризації діалектологічних досліджень, що зумовлено потребами часу.
Під час дискусії вдалося привернути увагу до результатів діяльності діалектологічних центрів та обговорити проблеми й перспективи викладання курсу діалектології в закладах вищої освіти в умовах викликів  сьогодення.

Відеозапис конференції буде оприлюднено згодом.

Програма конференції