Міжнародна наукова конференція “Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: до 100-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора Леоніда Сидоровича Паламарчука”

Інститут української мови > Новини > Міжнародна наукова конференція “Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: до 100-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора Леоніда Сидоровича Паламарчука”
5 – 6 вересня 2022 року в Інституті української мови НАН України відбулася Міжнародна наукова конференція «Лексикографічна парадигма ХХІ століття». Відділ лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики присвятив захід 100-літтю від дня народження професора Леоніда Сидоровича Паламарчука – талановитого науковця, видатного лексиколога та лексикографа, сумлінного й справедливого наставника, доктора філологічних наук, багаторічного завідувача відділу.
Конференція об’єднала мовознавців із різних наукових установ і вишів України та закордоння. У заході взяли участь відомі лексикологи та лексикографи з Австрії (Інститут славістики Альпен-Адріа Університету в м. Клагенфурті), Польщі (Інститут славістики Польської Академії наук (Варшава), Університет ім. Адама Міцкевича в Познані, Варшавський університет), Словаччини (Інститут мовознавства ім. Людовіта Штура Словацької Академії наук (Братислава), Чехії (Слов’янський інститут Академії наук Чеської Республіки (Прага), Університет ім. Ф. Палацького в Оломоуці). З доповідями виступили науковці Інституту української мови НАН України та інших наукових установ НАН Украни: Інституту мовознавства імені О. О. Потебні, Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича (Львів), Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова, представники Національного науково-дослідного реставраційного центру України; викладачі та аспіранти закладів вищої освіти з усієї України: Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк), Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського університету імені Бориса Грінченка, Криворізького державного педагогічного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Ужгородського національного університету, Українського католицького університету (Львів), Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Відкрив роботу конференції директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор Павло Юхимович Гриценко.
Вітальне слово-спомин про батька виголосила донька Леоніда Сидоровича, професор кафедри слов’янської філології Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук Ольга Леонідівна Паламарчук.
Конференція тривала два дні. На двох пленарних та чотирьох секційних засіданнях на платформі Google Meet було заслухано й обговорено 65 доповідей із важливих проблем сучасного українського і загалом слов’янського мовознавства: теорії та практики сучасної лексикографії, української історичної лексикографії, засад та методології укладання словників різних типів, джерельної бази словників ХХІ ст., їхньої типології, зв’язків лексикографії з міжкультурною комунікацією і лінгвокультурологією, завдань тлумачної комп’ютерної, авторської, термінологічної та ономастичної лексикографії, створення лінгвістичних баз даних, фразеографії та римографії, лексикографічного моделювання результатів досліджень з етнолінгвістики, соціолінгвістики, стилістики та культури мови. Кожен блок пленарних та секційних доповідей супроводжувало жваве і зацікавлене обговорення.
На звітному засіданні, яке модерувала завідувач відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, професор, доктор філологічних наук Євгенія Анатоліївна Карпіловська, учасники конференції мали змогу поділитися спогадами про Леоніда Сидоровича Паламарчука, заслухати звіти голів секцій, підбити підсумки роботи конференції та обговорити перспективи української і загалом слов’янської лексикографії.
Запис конференції  оприлюднено на сайті Інституту української мови НАН України і в репозиторії Інституту славістики Польської Академії наук у Варшаві. За матеріалами виголошених доповідей заплановано підготувати колективну монографію.