Міжнародний науковий семінар “Поняття цінності в суспільному житті і в мові”

Інститут української мови > Новини > Міжнародний науковий семінар “Поняття цінності в суспільному житті і в мові”

У рамах спільних дослідницьких проєктів Інституту української мови НАН України та Інституту славістики Польської Академії наук 8-9 червня 2021 р. в онлайновому режимі відбувся Міжнародний науковий семінар «Поняття цінності в суспільному житті і в мові». У ньому взяли участь усі співробітники відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики, польські колеги з Інституту славістики Польської Академії наук (м. Варшава), а також колеги з університетів України. У ході цього заходу прозвучали ґрунтовні доповіді на актуальну тему сучасної мовознавчої науки, відбулися цікаві дискусії, у яких взяли активну участь доповідачі, колеги з Інституту української мови та Інституту славістики ПАН, зацікавлені слухачі. Семінар розпочав вступним словом директор Інституту української мови, д.філол.н., проф.
П.Ю. Гриценко, який підтримав учасників семінару та взяв активну участь у дискусіях.

Запис доповідей, що прозвучали на семінарі, та їхнього обговорення можна послухати на Ютубі за покликанням:

Матеріали семінару будуть опубліковані в інформаційному джерелі відділу – збірнику наукових праць «Лексикографічний бюлетень» (вип. 30). Відповідальний редактор збірника – д. філол. н., проф. Є.А. Карпіловська.

З програмою семінару можна ознайомитися нижче:

ПРОГРАМА

Вівторок, 8 червня
(засідання на платформі Google Meet
за лінком https://meet.google.com/qew-mfpy-bxq)

10.00 – 11.00

Paweł Kowalski (Warszawa, Instytut Slawistyky PAN). Hierarchizacja a wartościowanie w języku i językoznawstwie/ Ієрархізація та визначення цінності в мові та мовознавстві.

Гнатюк Лідія Павлівна (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Життя як цінність у дзеркалі староукраїнської мови (на матеріалі текстів Григорія Сковороди).

Препотенська Марина Петрівна (Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Риторика сучасності в аксіологічному аспекті.

 11.00 – 11.20 – дискусія

 11.20 – 12.20

 Гірняк Світлана Петрівна (Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка). Образ Тараса Шевченка в житті та творчості Костянтини Малицької.

Jakub Banasiak (Warszawa, Instytut Slawistyky PAN). Wartościowanie informacji w języku bułgarskim i polskim/Визначення цінності інформації в болгарській і польській мовах.

Кислюк Лариса Павлівна (Київ, Інститут української мови НАН України). Маркери «цінності» похідного слова для його лексикографування.

 12.20 – 12.40 – дискусія

 12.40 – 13.00 – перерва

 13.00 – 14.00

Козирєва Зінаїда Георгіївна (Київ, Інститут української мови НАН України). Мовна норма як загальнонаціональна цінність.

Мовчун Лариса Вікторівна (Київ, Інститут української мови НАН України). Лексема місто: римові константи і маркери епохи.

Цимбалюк-Скопненко Тетяна Василівна (Київ, Інститут української мови НАН України). Інтенційна потужність українських прокльонів.

14.00 – 14.20 – дискусія

 

Середа, 9 червня
(засідання на платформі Google Meet
за лінком https://meet.google.com/qew-mfpy-bxq))

10.00 – 11.00

Романюк Юлія Віталіївна (Київ, Інститут української мови НАН України). Стабільне семантичне ядро одиниці як показник її цінності для мовців.

Самойлова Ірина Анатоліївна (Київ, Інститут української мови НАН України). Лінгвокультурно марковані одиниці як відображення традицій у життєдіяльності етногрупи литвинів.

Сніжко Наталія Володимирівна (Київ, Інститут української мови НАН України). Лексикографічне систематизування знань про ціннісні домінанти українського світосприймання.

11.00 – 11.20 – дискусія

11.20 – 12.20

Карпіловська Євгенія Анатоліївна (Київ, Інститут української мови НАН України). Критерії визначення цінності мовної одиниці в активному тлумачному словнику української мови.

Тищенко Оксана Миколаївна (Київ, Інститут української мови НАН України). Мова як цінність і цінності в мові: що на хліб не намастиш.

Дідун Лілія Іванівна (Київ, Інститут української мови НАН України). Репрезентація морально-психологічних характеристик людини у фразеології.

 12.20 – 12.40 – дискусія

 12.40 – 13.00 – перерва

 13.00 – 14.00

Боярчук Олена Сергіївна (Київ, Інститут української мови НАН України). “Словник ділової мови” М. Дорошенка, М. Станиславського, В. Страшкевича – цінна пам’ятка української офіційно-ділової лексикографії.

Цигвінцева Юлія Олександрівна (Київ, Інститут української мови НАН України). Роль нових омонімів у розвитку поняттєвої системи сучасної української мови.

Богомолець-Бараш Олександр Миколайович (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Неймінг як репрезентація європейських цінностей українцям у XXI ст.

 14.00 – 14.30 – дискусія

 Підбиття підсумків семінару