Монографія «Ad Fontes. Джерела діалектологічних студій»

Інститут української мови > Новини > Монографія «Ad Fontes. Джерела діалектологічних студій»

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України та Інститут славістики Польської академії наук опублікували монографію «Ad Fontes. Джерела діалектологічних студій» за редакцією Т. Ястремської та Д. К. Рембішевської. Видання стало 14 томом серії «Діалектологічні студії» (2003–2020), яке вперше вийшло друком у форматі колективної монографії.

Підрозділи монографії присвячено питанням методології діалектологічних досліджень; формуванню та представленню діалектної картини світу; моделюванню мовного світу діалектоносія; добору джерел для дослідження різних аспектів діалектних явищ, особливостей лексикографічного й лінгвогеографічного опрацювання мовних фактів; залучення джерел суміжних наук; взаємозв’язку діалектології, етнології та фольклористики.

Авторський колектив – дослідники вітчизняних осередків: Волинського національного університету імені Лесі Українки (І. Дружук), Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Ю. Бідношия), Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Г. Дидик-Меуш, І. Романина, О. Сімович, Т. Ястремська), Інституту української мови НАН України (Н. Вербич, Л. Колєснік), Львівського національного університету імені Івана Франка (М. Глушко, Н. Хібеба), Львівського поліграфічного фахового коледжу Української академії друкарства (Л. Хомчак), Ужгородського національного університету (І. Сабадош), Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Т. Гуцуляк), Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (Г. Мартинова, Т. Щербина); а також Польщі: Варшавського університету (Я. А. Ріґер, Я. Сятковський), Інституту славістики Польської академії наук (Д. К. Рембішевська), Інституту слов’янської філології Університету Марії Складовської-Кюрі (Ф. Чижевський), Лодзького університету (І. Ярос), Університету ім. Адама Міцкевича (Ю. Кобус, Є. Сєроцюк); Чехії: Слов’янського інституту Академії наук Чеської Республіки (М. Вашичек).

Ознайомитися з працею можна за покликанням https://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/documents/?newsid=1212