Науковий семінар «Українська мова в інформаційному просторі: стан, виклики, актуальні завдання»

Інститут української мови > Новини > Науковий семінар «Українська мова в інформаційному просторі: стан, виклики, актуальні завдання»

Захід відбудеться на платформі Google Meet.
Приєднатися можна за покликанням:
https://meet.google.com/iom-ricx-acb

Тривалість виступу: 
наукова доповідь – до 10 хв.

За докладнішою інформацією звертайтеся до членів оргкомітету:
Галина Мирославівна Сюта
+ 38(050)4488908;

Тетяна Анатоліївна Коць 
+38(098)7990447

Адреса оргкомітету:
вул. Михайла Грушевського, 4, кімн. 713-714,
Київ-1, 01001, Україна.

21 лютого 2022 року з нагоди Міжнародного дня рідної мови відбудеться

Науковий семінар

Нормативне й позанормативне в усних і писемних текстах сучасних медіа.
Гіпертрофована англізація мови ЗМК як виклик мовного сьогодення


Гриценко Павло Юхимович, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України.
Українська мова сьогодні: виклики і реакції.

Голікова Наталія Сергіївна, доктор філологічних наук, доцент, професор (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).
Мова сучасного медіапростору: поліфонія і дисонанс.

Масенко Лариса Терентіївна, доктор філологічних наук, професор (Інститут української мови НАН України).
Повернення української мови в міські середовища: зміни, проблеми, перспективи.

Маленко Олена Олегівна, доктор філологічних наук, професор (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди).
Наше мовне сьогодення: «своє» у спротиві «чужому».

 Труб Володимир Михайлович, доктор філологічних наук (Інститут української мови НАН України).
Інтерференція як чинник «розмивання» мовних норм.

Голобородько Костянтин Юрійович, доктор філологічних наук, професор (Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).
Мова інформаційної війни як виклик мовного сьогодення.

Ковалевська Тетяна Юріївна, доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова).
Нейролінгвістичні стратегії психоментальної корекції в сучасному медіапросторі.

Колеснікова Ірина Анатолїівна, доктор філологічних наук, професор (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).
Медіалінгвістика: нові тенденції щодо функціонування державної мови в інформаційному просторі.

Коць Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник (Інститут української мови НАН України).
Стильова норма сучасних ЗМК у проєкції на зміни літературного стандарту.

Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор (Національний університет біоресурсів і природокористування НАН України).
Нові вияви неусталеності написання лексем: потреби унормування писемної практики ЗМІ.

Ковалевська-Славова Анастасія Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова).
Патогенність інформаційних воєн як маркер позанормативності в сучасних медіа.

Бибик Світлана Павлівна, доктор філологічних наук, професор (Інститут української мови НАН України).
Векторіальна лінгвософія медій для молоді й мовний стандарт.

Сукаленко Тетяна Миколаївна, доктор філологічних наук, професор (Державний податковий університет).
Лінгвокультурний типаж «журналіст» у сучасних українськомовних ЗМІ.

Беценко Тетяна Петрівна, доктор філологічних наук, професор (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка).
Вплив екстралінгвальних чинників на стандарти електронного листування.

Юрова Інна Юріївна, кандидат філологічних наук, старший викладач (Національна музична академія імені П. І. Чайковського).
Реалізація норм нового правопису в мові ЗМІ.

Ярошевич Ірина Арнольдівна, кандидат філологічних наук, доцент (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).
Особливості функціювання фемінітивів у мовній практиці сучасного медіапростору України.

Брага Ірина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент (Інститут української мови НАН України).
Українська мова у сфері обслуговування: зміни і проблеми.

Терещенко Світлана Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).
Нормативність / анормативність оцінної лексики в блогерському тексті.

Кадочнікова Олена Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент (Національний університет «Києво-Могилянська академія»).
Культура мовлення українськомовних Youtube-каналів для дітей.

Гонтар Марина Олексіївна, кандидат філологічних наук (Інститут української мови НАН України).
Українська мова в просторі онлайнової торгівлі.

Приходько Наталія Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент (Волинський національний університет імені Лесі Українки).
Позанормативне використання розділових знаків у писемних текстах ЗМІ.

Ковтунець Оксана Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).
Рекламна назва як виразник мовної моди.

Кривич Ніна Федотівна, кандидат філологічних наук, старший викладач (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).
Інформаційна і мовна інтервенція: виклики глобалізаційного впливу.

Красавіна Валентина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка).
Англізми в мові українських інтернет-видань (на прикладі застосування цифрових технологій у фінансово-економічній сфері).

Дядченко Ганна Вікторівна, кандидат філологічних наук, старший викладач (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка).
Англізми в українських рекламних текстах.

Кулішенко Людмила Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка).
Особливості використання англізмів у мові українських ЗМК.

Краснопольська Наталія Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).
Особливості функціонування англоамериканізмів у сучасному українському медіапросторі.

 

Лінгвістична рецепція мовних змін у ЗМК.
Механізми збереження етномовної ідентичності

Струганець Любов Василівна, доктор філологічних наук, професор (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).
Аналіз лексикону в ракурсі дихотомії «виробник інформації – споживач інформації».

Кравець Лариса Вікторівна, доктор філологічних наук, професор (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ).
Мовні вияви зневаги й агресії в регіональних ЗМІ.

Сюта Галина Мирославівна, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник (Інститут української мови НАН України)
Знижені мовно-етичні стандарти українських ЗМК: відповідність очікуванням маскультури чи відсутність лінгвоментальної опірності?

Бойко Надія Іванівна, доктор філологічних наук, професор (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).
Оказіональна лексика як засіб експресивізації мови реклами.

Данилевська Оксана Миколаївна, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник (Інститут української мови НАН України)
Роль учительства у зміцненні позицій української мови в системі освіти. 

Сизонов Дмитро Юрійович, кандидат філологічних наук, доцент (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Новий «старий» фразеологізм: про трансформацію фразеології в неоінформаційних реаліях.

Марчук Людмила Миколаївна, доктор філологічних наук, професор (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).
Мовні засоби реалізації дихотомії «толерантність – ворожість» у ЗМК.

Пугач Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).
Тенденції вербалізації егалітарності в ЗМК.

Цівун Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).
Лексико-стилістичне наповнення медіатекстів: мета й засоби (на матеріалі газети «День» 2022 року).

 Ганжа Ангеліна Юріївна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник (Інститут української мови НАН України).
Динаміка мовної норми на шпальтах районних газет.

Козловська Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).
Правописна неусталеність новітньої економічної лексики в сучасній масмедійній практиці.

Сирко Ірина Мирославівна, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Я. Франка).
Правописна адаптація германських запозичень: нормативні очікування і медійна реальність.  

Герман Вікторія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка).
Актуалізація медичної лексики в текстах сучасних медіа.

Товстенко Вікторія Ростиславівна, кандидат філологічних наук, доцент (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).
Етнолінгвістичні процеси у вітчизняному інформаційному просторі як фактор суспільної безпеки.

Кумейко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).
Дієслово як ключовий інструмент рекламного тексту.

Дубравська Зоряна Романівна, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Я. Франка).
Дотримання норм у сучасних форматах реклами.

Лісняк Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).
Мовні інструменти для створення успішного тизера.

Голоюх Лариса Василівна, кандидат філологічних наук, доцент (Волинський національний університет імені Лесі Українки).
Лексика прозових текстів Агатангела Кримського і  формування української літературної мови.

Бондарчук Лариса Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент; Подгурська Тамара Анатоліївна, старший викладач (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана),  
Особливості локалізації культових манга та аніме українською мовою.