«Поліське наріччя: від витоків до сьогодення (до 85-річчя від дня народження М. В. Никончука)»

Інститут української мови > Новини > «Поліське наріччя: від витоків до сьогодення (до 85-річчя від дня народження М. В. Никончука)»

2 червня 2022 року на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка відбулася Всеукраїнська науковопрактична конференція «Поліське наріччя: від витоків до сьогодення (до 85-річчя від дня народження М. В. Никончука)» (ZOOM), співорганізатором якої виступив Інститут української мови НАН України.

Конференція об’єднала дослідників українських діалектів із різних куточків України.

Відкрив роботу конференції доктор філологічних наук, професор директор Інституту української мови НАН  України П. Ю.  Гриценко. 

З вітальним словом до учасників конференції звернулися ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка,  доктор біологічних наук, професор Г. Є. Киричук, проректор з наукової і міжнародної роботи, кандидат економічних наук, доцент  Т. В. Боцян та голова Вченої ради доктор філологічних наук, професор В. М. Мойсієнко. До вітання долучилися також  представники наукових діалектологічних центрів зі Східного та Західного Полісся – проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат філологічних наук, професор Ю. В. Громик та керівник  навчально-методичного відділу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, кандидат філологічних наук, доцент Д. А. Марєєв. 

По-особливому тепло звернувся  до учасників заходу  рідний брат професора М. В. Никончука, заслужений учитель України Олександр Васильович Никончук.

Запропонована організаторами широка наукова проблематика дозволила організувати роботу трьох секцій, на яких обговорено актуальні питання методики діалектологічних досліджень і, зокрема, поліських говірок, проблеми поліської текстографії та лексикографії. 

Особливу увагу в цей день доповідачі приділили постаті доктора філологічних наук, професора Миколи Васильовича Никончука – відомого українського мовознавця, діалектолога, педагога, поета, якому і присвятили цей захід його учні. Праці вченого й через десятиліття залишаються  широко запитані діалектологами, істориками мови, етимологами-славістами. 

 Створений свого часу професором М. В. Никончуком потужний науковий центр із дослідження середньополіських говірок у  Житомирському педагогічному університеті завжди тісно співпрацював і продовжує працювати в координації з відділом діалектології Інституту української мови НАН України. Співробітники відділу мали змогу представити результати своїх досліджень, виступити з доповідями та взяти участь в обговоренні актуальних питань щодо фіксації, вивчення та представлення діалектного матеріалу.

Програма