«Rocznik Slawistyczny»

На початку 2024 року світ побачив черговий, 72-ий, том щорічника «Rocznik Slawistyczny» – одного з найстаріших і найавторитетніших славістичних журналів. Його видає Польська Академія наук від 1908 року (спочатку в Кракові, а з 1994 року – у Вроцлаві). Нині редколегію журналу очолює відомий славіст, дослідник македонської мови, доктор габілітований, професор Вроцлавського університету Ян Соколовський. Матеріали у журналі друкують всіма слов’янськими мовами. У цьому томі українською мовою надруковану статті П.Ю. Гриценка «У пошуках нових шляхів пізнання: сторінками славістичних видань (і не тільки)» і Є.А. Карпіловської «Українська морфеміка у слов’янських паралелях». Подаємо лінк до повного тексту 72-го тому «Рочніка Славістичного» за 2023 рік.

https://journals.pan.pl/rslaw?language=pl