СПІВЧУТТЯ ВІД КОЛЕКТИВУ ІНСТИТУТУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ

Інститут української мови > Новини > СПІВЧУТТЯ ВІД КОЛЕКТИВУ ІНСТИТУТУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ
2 червня 2024 року пішов із земного життя відомий мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України Віталій Іванович Кононенко.
Науковий доробок Віталія Івановича – великий і багатогранний, налічує понад 600 праць. Він автор численних розвідок із порівняльної граматики, фразеології та стилістики, новаторських досліджень із когнітивної лінгвістики, етнолінгвістики, лінгвістики тексту та лінгвокультурології, ґрунтовних студій, присвячених мовостилю письменників Галичини. Широко відомі його глибокі порівняльно-типологійні дослідження, у яких зіставлено систему й структуру української та інших слов’янських мов. Як лінгвіст Віталій Іванович Кононенко тісно співпрацював з академійними мовознавчими установами.
Своє життя присвятив розбудові української освіти, доклав чимало зусиль до розвитку нових методик навчання учнів і студентів, підготував чимало новаторської навчальної літератури. Він був високоосвіченою людиною, умілим організатором навчально-виховного процесу в закладах вищої освіти. Кілька десятиріч працював ректором Івано-Франківського педагогічного інституту (тепер – Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника), де здобув заслужену шану, повагу та вдячність викладачів і студентів. Віталій Іванович – відмінник народної освіти. Свій багаторічний освітянський досвід узагальнив у численних лінгводидактичних працях, увів термін етнолінгводидактика, який підтримала і використовує педагогічна громадськість.
Віталій Іванович Кононенко був активним популяризатором лінгвістичних знань.
Колектив Інституту української мови НАН України глибоко сумує і висловлює щире співчуття рідним Віталія Івановича Кононенка та колективу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.