Вакансія

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ

(адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4)

оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади

завідувача відділу
стилістики, культури мови та соціолінгвістики
(1 вакансія)

 

Конкурс триває з 12 березня до 12 квітня 2024 року

 

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

1) заяву на ім’я директора установи про участь у конкурсі;

2) копію паспорта;

3) заповнений особовий листок обліку кадрів;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6)  копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду про обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті української мови НАН України, подають тільки заяву про участь у конкурсі.

Документи у двох примірниках подавати конкурсній комісії (вул. Михайла Грушевського, 4, к. 601).

Телефон для довідок: (044) 279-18-85.

Розʼяснення щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі кадрів Інституту української мови НАН України (начальник відділу кадрів Старинець В.П.).

 

Дирекція Інституту української мови НАН України