Вступ до аспірантури

Інститут української мови > Новини > Вступ до аспірантури

Інститут української мови Національної академії наук України оголошує конкурс до аспірантури на  2022 р. за спеціальністю 035 «Філологія», галузь знань – 03 «Гуманітарні науки»

Перелік документів, які подають вступники:

– заява на ім’я директора Інституту;

– копія диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації;

– особовий листок з обліку кадрів із фотографією (засвідчений на останньому місці роботи/навчання);

– медична довідка форми 086/о;

– копія сертифіката тестів з іноземної мови рівня не нижче B2 (за наявності);

– список публікацій зі спеціальності (за наявності);

– реферат за обраною спеціалізацією;

– три фотокартки розміром 3х4 см;

– 2 конверти (з марками по Україні) зі зворотною адресою;

– копія паспорта (сторінки 1–2 і сторінка з відомостями про місце реєстрації) або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»).

Особи, які здобули вищу освіту за кордоном, до копії диплома обов’язково додають свідоцтво компетентного органу про визнання документа про вищу освіту відповідно до вимог «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 р.

Оригінали паспорта (документа, що замінює паспорт), диплома про вищу освіту, сертифіката тестів з іноземної мови вступники  пред’являють особисто.

Подані вступниками міжнародні сертифікати з іноземної мови, що засвідчують рівень В2 або вищий, до початку вступних випробувань можуть направляти для проведення експертизи на відповідні кафедри Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.

Подача документів до аспірантури триває до 10 вересня 2022 року.

Зарахування до аспірантури від 1 листопада 2022 року.

 Телефони для довідок:

+380 (44) 279-18-85
+380 (44) 279-56-19 (факс)

 Адреса: вул. Михайла Грушевського, 4, Київ, Україна, 01001.

З правилами прийому до аспірантури і програмою вступних випробувань можна ознайомитися на сайті Інституту української мови НАН України за покликанням https://iul-nasu.org.ua/aspirantura.html