Редакційна політика та етичні норми

Редакційна політика та етичні норми

Політика відкритого доступу
Збірник наукових праць «Лексикографічний бюлетень» є виданням відкритого доступу: користувачі мають змогу переглядати, читати, завантажувати та поширювати оприлюднені матеріали з навчальною та науковою метою з обов’язковим зазначенням авторства та вказівкою на джерело інформації.
Опубліковані випуски збережені в архіві на сайті видання і перебувають у відкритому доступі.

Принципи
Редакційна політика збірника базується на принципах
– об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації;
– високої вимогливості до якості наукових досліджень;
– збереженні авторських та суміжних прав.

Етичні норми
У своїй діяльності редакційна колегія збірника керується пріоритетами науковості, об’єктивності, неупередженості, конфіденційності рецензування, дотримання академічної доброчесності і міжнародних академічних стандартів. Редакційна колегія збірника виступає проти фальсифікації, плагіату та подання автором однієї роботи в кілька видань.
Стосунки між редакцією, авторами і рецензентами ґрунтовані на дотриманні етичних норм. Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, подані до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо вважає, що робота не відповідає профілю збірника, або повернути її на доопрацювання. Автор (автори) зобов’язаний (і) доопрацювати статтю відповідно до зауважень редколегії.
Автори, які подають матеріали для публікації в збірнику «Лексикографічний бюлетень», погоджуються з тим, що стаття написана ними особисто й раніше ніде не публікувалася. У випадках виявлення фактів плагіату відповідальність несе автор (автори) наданих матеріалів.
Стаття, у разі її опублікування, розміщується у відкритому доступі зі збереженням авторських прав.