Бардукова Ганна Олександрівна

Бардукова Ганна Олександрівна

кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник

Працювала у відділі з травня 2014 року до січня 2015 року.

Кандидатську дисертацію “Норма і девіація в сучасній українській фраземіці” захистила у 2014 році.

Наукові зацікавлення:
фразеологія сучасної української мови; проблеми формування та функціювання мовної норми й девіацій від неї.

Основні наукові праці:

  1. Принципы моделирования фразеологических инноваций в украинско-русской лексикографии. Вестник Воронежского государственного университета. Серия : Лингвистика и межкультурная коммуникация. Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2013.  № 2. С. 203–207.
  2. Способи порушення норми в українській фраземіці. Українська мова. 2013. № 1 (45). С. 59–67.
  3. Сучасна українськомовна картина світу у фразеоінноваціях. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / [наук. ред. А. П. Загнітко]. Донецьк : ДонНУ, 2013. Вип. 26. С. 145–149.
  4. Фразеологічні інновації біблійного походження в сучасній українській мові. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013.  Вип. 659.  С. 87–89.
  5. Поняття “норма” у її співвідношенні з поняттями “система мови” та “мовна практика”. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / [наук. ред. А. П. Загнітко].  Донецьк : ДонНУ, 2012. Вип. 24.  С. 143–149.
  6. Проблема статусу крилатих висловів у вітчизняній теорії фразеології. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Донецьк : Східний вид. дім, 2012.  Т. 33 (Мовознавство).  С. 7–13.
  7. Співвідношення норми й девіації у фраземіці сучасної української мови. Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 24–26 квітня 2012 року.  Київ : ІУМ НАНУ, 2012.  С. 280–283.
  8. Мовотворчість українських письменників та формування нового літературного стандарту в українській фразеології. Лінгвістика : зб. наук. праць / [наук. ред. К. Д. Глуховцева]. Луганськ : ДЗ “ЛНУ ім. Тараса Шевченка”, 2011.  № 2 (23).  С. 80–91.
  9. Проблеми вивчення норми в українській фразеології. Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. Вип. 100. С. 8–13.