Бардукова Ганна Олександрівна

Бардукова Ганна Олександрівна

Молодший науковий співробітник, кандидат філологічних наук. Кандидатська дисертація “Норма і девіація в сучасній українській фраземіці” (2014).

Наукові інтереси:
фразеологія сучасної української мови; проблеми формування та функціонування мовної норми й девіацій від неї.

Основні публікації:

Принципы моделирования фразеологических инноваций в украинско-русской лексикографии // Вестник Воронежского государственного университета. – Серия : Лингвистика и межкультурная коммуникация. – Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2013. – № 2. – С. 203–207.

Способи порушення норми в українській фраземіці // Українська мова. – 2013. – № 1 (45). – С. 59–67.

Сучасна українськомовна картина світу у фразеоінноваціях // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / [наук. ред. А. П. Загнітко]. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Вип. 26. – С. 145–149.

Фразеологічні інновації біблійного походження в сучасній українській мові // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 659. – С. 87–89.

Поняття “норма” у її співвідношенні з поняттями “система мови” та “мовна практика” // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / [наук. ред. А. П. Загнітко]. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 24. – С. 143–149.

Проблема статусу крилатих висловів у вітчизняній теорії фразеології // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Донецьк : Східний вид. дім, 2012. – Т. 33 (Мовознавство). – С. 7–13.

Співвідношення норми й девіації у фраземіці сучасної української мови // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 24–26 квітня 2012 року. – К. : ІУМ НАНУ, 2012. – С. 280–283.

Мовотворчість українських письменників та формування нового літературного стандарту в українській фразеології // Лінгвістика : зб. наук. праць / [наук. ред. К. Д. Глуховцева]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ ім. Тараса Шевченка”, 2011. – № 2 (23). – С. 80–91.

Проблеми вивчення норми в українській фразеології // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 8–13.