Брага Ірина Іванівна

Брага Ірина Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий співробітник

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6903-0409

e-mail: iibraha17@gmail.com

Коло наукових зацікавлень:

усне і писемне повсякденне мовлення в умовах українсько-російського білінгвізму, стратифікаційна і ситуативна варіативність білінгвального мовлення, етномовна ідентичність, мовна ситуація в Сумській області

Освіта

  • Київський державний лінгвістичний університет (1997 – 2001)
  • Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка (1987 – 1992; 1994 – 1998)

Публікації:

Монографія:

Інші публікації:

1. Українсько-російський суржик в соціокомунікативній ситуації ринку. Мова і суспільство. Вип. 2. Львів : Львівський національний ун-т імені Івана Франка, 2011. С. 119–126.
2. Мовна особистість суржикомовця в Інтернет-дискурсі. Мова і культура : науковий журнал. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. Вип. 14. Т. VІІІ (154). С. 144–149.
3. Суржик у соціолінгвістичному вимірі. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки : зб. наук. пр. Запоріжжя : Запорізький національний ун-т, 2012. № 1. С. 82–87.
4. Перемикання кодів : основні напрями соціолінгвістичних досліджень. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : научный журнал. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Т. 25 (64). № 1. Ч. 1. Симферополь, 2012. С. 238–242.
5. Термінологізація лексеми суржик : основні тенденції. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : научный журнал. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Т. 26 (65). № 1. Симферополь, 2013. С. 93–98.
6. Сучасний стан соціолінгвістичної термінології (до постановки проблеми). Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. Серія : Мовознавство. Вип. 20 (1). Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний ун-т імені Олеся Гончара, 2014. Т. 22. № 11. С. 22–32.
7. Мовна особистість носія українсько-російського суржику в його мовних автобіографіях. Вісник Донецького університету : науковий журнал. Серія Б (гуманітарні науки). Вінниця, 2014. № 1-2. С. 32–39.
8. «Клуб бойового суржику», або українсько-російський суржик у соціальній мережі Facebook. Дивослово. 2015. № 5. С. 32–34; № 6. С. 35–38.
9. Суржик у родинному спілкуванні дітей. Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 51. Київ : Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка, 2015. С. 96–105.
10. Писемне сімейне мовлення носіїв суржику. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : збірник наук. праць. Вип. 33. Херсон : Херс. держ. ун-т, 2018. С. 99–103.
11. Мовна біографія Казимира Малевича. Jahrbuch der IX. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2018 / herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier. München : Readbox Unipress – Open Publishing LMU, 2019. S. 32–44.
12. Етномовна ідентифікація носіїв суржику. Записки з українського мовознавства: зб. наук. праць. Одеса, 2019. Вип. 26. Т. 2. С. 119–127.
13. Комунікативна ситуація усного спілкування в білінгвальній сім’ї. Мова і культура. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. Вип. 22. Т. III (198). С. 223–229.
14. «З далеким і скучним привітом до вас…»: зачин як структурний компонент повсякденного родинно-побутового листа). Jahrbuch der X. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2019 / herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier. München :Verlag Readbox Unipress – Open Access LMU, 2020. S. 53–62.
15. Метакомунікативна рефлексія в «наївному» епістолярії. Записки з українського мовознавства: зб. наук. праць. Одеса, 2020. Вип. 27. С. 182–193.