Бибик Світлана Павлівна

Бибик Світлана Павлівна

доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики
Коло наукових зацікавлень

Вивчає питання теоретичної і практичної лінгвостилістики, жанрово-стильової диференціації усної літературної мови, історичної стилістики (взаємодія категорій розмовності та оповідності, розмовності та усності), мови прози (індивідуальний стиль письменника), лексико-стилістичної семантики, культури мови.

ORCID: 0000-0002-9765-497X

Google scholar профіль

Біографія

Кандидатську дисертацію «Естетичні модифікації народнорозмовності в ідіостилі Григора Тютюнника» захистила у 1994 році.
Докторську дисертацію «Усна літературна мова в українській культурі повсякдення: комунікативно-прагматичний та нормативний аспекти» захистила у 2013 році.

Освіта

  • Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка (1989)
  • Інститут української мови НАН України, аспірантура (1991–1994)

Публікації

Індивідуальні монографії
  • «Усна літературна мова в українській культурі повсякдення» (2013)
  • «Оповідність в українській художній прозі» (2010)
Співавтор монографій, довідників, словників
  • «Інтертекстуальність та інтермедіальність: в просторі української мови, літератури та культури» (2018)
  • «Літературна норма і мовна практика» (2013)
  • «Українсько-російський словник-довідник» (2013)
  • «Новий словник епітетів української мови» (2012)
  • «Українська лінгвостилістика ХХ — початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела» (2007)
  • «Довідник з культури мови» (2005)
Зокрема за кордоном
Статті