Данилевська Оксана Миколаївна

Данилевська Оксана Миколаївна

доктор філологічних наук, старший науковий співробітник

ORCID iD:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4IeGXcAAAAAJ&hl=uk

 

Біографія

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова – «Мовна політика Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР». 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті української мови НАН України захистила роботу на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук (зі спеціальності 10.02.01 – українська мова) «Мовна ситуація в українській шкільній освіті на початку XXI століття».

Коло наукових зацікавлень:

проблеми мовної політики в Україні в діахронному аспекті, зокрема з питань мовної освіти, мовного законодавства; проблеми отнолінгвістики: дослідження мови сучасного українського підлітка, особливості комунікативних стратегій цієї вікової категорії мовців, закономірності формування кодифікованої сфери спілкування та місце в мовній картині світу підлітка табуйованих різновидів мови, особливості лінгвокреативної діяльності та становлення й розвитку жанрового мислення тощо

Публікації:

Монографії:

  • «Мова в революції та революція в мові: мовна політика Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР» (2009 р.);
  • «Мовна ситуація в українській шкільній освіті на початку XXI століття» (2020 р.).

Підручники:

Статті:

  1. Суспільне протистояння чи компроміс: з історії двомовності в Україні (на матеріалі преси періоду Української революції 1917–1920 років) // Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти: Зб. наук. пр. / Ін-т укр. мови НАН України. Відділ соціолінгвістики; за заг. ред. Л. Ставицької. – К.: вид-во Пульсари, 2007. – С. 5–30.
  2. Аби не втратити мову ще для одного покоління: мовна політика у сфері освіти // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 6. – С. 4–12.
  3. Шкільні реалії у свідомості українських підлітків (за результатами соціолінгвістичного дослідження) // Українська мова. – 2009. – № – С. 74–86.
  4. Комунікативний ідеал учителя у свідомості українських підлітків // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 9—10. – С. 160–164.
  5. Жаданий ключик од усіх дверей: навіщо навчаються мов українські школярі (за результатами соціолінгвістичного дослідження) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 9–10. – С. 134–141.
  6. Школа та її світ – від образу до слова (начерки мовного портрета українського школяра) // Дивослово. – 2009. – № 3. – С. 2–7.