Габай Анна Юріївна

Габай Анна Юріївна

кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник,

Народилася в місті Києві.

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 2004 року.

Працювала у відділі до вересня 2013 року.

Кандидатську дисертацію “Синтаксична прислівникова транспозиція відмінкових і прийменниково-відмінкових форм” захистила у 2010 році.

Наукові зацікавлення:

транспозиційний синтаксичний адвербіальний потенціал відмінкових і прийменниково-відмінкових форм, принципи виокремлення видів транспозиції, транспозиційні співвідношення відмінків, особливості сполучуваності відмінкових форм із прийменниками.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

Монографії

  • Синтаксична прислівникова транспозиція в сучасній українській літературній мові. Київ : Видавничий дім Дмитро Бураго, 2011. 232 с.

Статті

  • Адвербіальне поле безприйменникового орудного відмінка. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 13. Рівне: РДГУ, 2005. С.95-98.
  • Адвербіально-темпоральний потенціал родового і знахідного відмінків. Мовознавчий вісник: збірник наукових праць Черкаського національного університету. Черкаси: Брама-Україна, 2006. Вип.3. С.106–111.
  • Місцевий відмінок як вихідна прийменниково-відмінкова форма адвербіалізації. Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць. Київ: Міленіум, 2007. С. 30-35.
  • Родовий прийменниковий на тлі синтаксичної адвербіалізації. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: збірник наукових праць. Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова. Вип. 4. 2008. С. 121-126.
  • Аналітичні прислівники з цільовою семантикою як виразники синтаксичної адвербіалізації. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П .Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : збірник наукових праць. Київ, 2009. Вип. 5. С. 128-132.