Габай Анна Юріївна

Молодший науковий співробітник, кандидат філологічних наук. Працювала у відділі до вересня 2013 року.

Кандидатську дисертацію “Синтаксична прислівникова транспозиція відмінкових і прийменниково-відмінкових форм” захистила у 2010 році.

Вивчає транспозиційний синтаксичний адвербіальний потенціал відмінкових і прийменниково-відмінкових форм, принципи виокремлення видів транспозиції. Досліджує адвербіальний потенціал безприйменникових та прийменниково-відмінкових форм, транспозиційні співвідношення відмінків, особливості сполучуваності відмінкових форм із прийменниками.
А.Ю. Габай – стипендіат НАН України для молодих учених (2010).

Основні публікації:

  • Аналітичні прислівники з цільовою семантикою як виразники синтаксичної адвербіалізації // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 5.– с. 128-132.
  • Родовий прийменниковий на тлі синтаксичної адвербіалізації // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – Вип. 4.– 2008. – С. 121-126.
  • Місцевий відмінок як вихідна прийменниково-відмінкова форма адвербіалізації // Теоретична і дидактична філологія: Зб. наук. праць. – К.: Міленіум, 2007. – С. 30-35.
  • Дієслівність відприслівникових одиниць // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. К., 2008. – Вип. 4. – С. 3-5.
  • Адвербіальне поле безприйменникового орудного відмінка // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 13. – Рівне: РДГУ, 2005. – С.95-98.