Гонтар Марина Олексіївна

Гонтар Марина Олексіївна

кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник

Коло наукових зацікавлень:

 • соціолінгвістика та комунікативна лінгвістика, дослідження функціонування української мови у сфері торгівлі й послуг в Україні, питання мовного активізму;
 • термінознавство, зокрема вивчення термінології журналістики української мови.

Біографія

З 2006 по 2010 рр. навчалася в аспірантурі Інституту української мови НАН України (відділ термінології).
Кандидатська дисертація: «Українська терміносистема журналістики: формування, структурна організація та функціонування» (2011).

Освіта

 • Інститут української мови НАН України, аспірантура (2006 – 2010);
 • Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001 – 2006).

Публікації:

 1. Українська терміносистема журналістики: формування, структурна організація та функціонування: автореф. дис … канд. філол. наук. – Київ: 2011. – 19 с.
 2. Функціонування термінів журналістики у мові друкованих ЗМІ. Лінгвістичні студії. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 119–123.
 3. Семантичний спосіб творення термінів журналістики. Українська термінологія і сучасність. К.: КНЕУ. 2009. Вип. VIII. С. 196–200.
 4. Структурні особливості термінів-словосполучень української терміносистеми журналістики. Мовознавчий вісник. Черкаси, 2010. Вип. 10. С. 288–292. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2010_10_70
 5. Родо-видові відношення в терміносистемі журналістики. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». Львів, 2010. Вип. 675. С. 83–86. http://science.lpnu.ua/uk/terminologiya/vsi-vypusky/visnyk-no-675-2010/rodo-vydovi-vidnoshennya-v-terminosystemi-zhurnalistyky
 6. Мовна ситуація у сфері торгівлі й послуг в Україні. Українська мова. 2018. № 2. С. 131–143. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2018_2_13.
 7. Мовна ситуація у сфері інтернет-торгівлі України. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійна комунікація: національна ідентичність у багатомовному світі» (25–26 жовтня 2018 року). – Черкаси, 2018. – С. 26–29. https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/609/1/Збірник%20тез202018.docx
 8. Мовна ситуація сфери торгівлі й послуг в Україні (територіальний вимір). Мова і суспільство. 2019. № 10. С. 109–119. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ls/article/view/2880
 9. Мовний конфлікт і мовна дискримінація в сфері торгівлі й послуг в Україні. Мова: класичне – модерне – постмодерне. 2019. Вип. 5. С. 22–38. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.22-38
 10. Українсько-російський білінгвізм у сфері інтернет-торгівлі: чинники формування та перспективи розвитку. Український мовний світ у слов’янському всесвіті: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Київ, 28–29 листопада 2019 р.). – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 23–25.
 11. Українська мова у сфері торгівлі й послуг очима українців: очікування й реальність. Мова і культура. 2020. Вип. 22. – Т. VII (202). C. 30–36.
 12. Мовна політика України у сфері торгівлі й послуг. Українська мова, 2021. № 1. С. 20–35. https://iul-nasu.org.ua/pdf/ukrmova/1_21/3.pdf
 13. Роль громадських активістів у справі популяризації української мови у мережі Інтернет. Соціолінгвістика та парадигмальні зсуви у сучасному світі / Social Linguistics and Paradigm Shifts in Modern World: доповіді Міжнародної наукової онлайн-конференції / Theses of the International science online conference. 15 квітня 2021 року / 15 April 2021. Київ, 2021. С.114–116.