(044) 279-56-19

Горголюк Ніна Георгіївна

Кандидат філологічних наук, доцент. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію “Речення тотожності в сучасній українській мові”.

Працює в галузі  синтаксису, культури сучасної української літературної мови, граматичної лексикографії.

Основні публікації:

  • Морфолого-синтаксична репрезентація валентного потенціалу предиката винний // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 31. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. — С. 34-36.
  • Комунікативне моделювання речень метафоричної тотожності // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ./ Крымский республиканский институт последипломного образования. Науч. ред. А.Н. Рудяков. — Т. 1. — Симферополь, 2011. — С. 131-133.
  • Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / За ред. В.М. Бріцина. — К.: Довіра, 2010. — 687 с. (співавт.: І.А. Казимирова).
  • Аудіодиктанти з української мови / Ін-т укр. мови НАН України; За ред. В.М. Бріцина.— К.: Довіра, 2009. — 42 с. (співавт.: І.А. Казимирова).
  • Тлумачення терміна синкретизм у лінгвістичній категорії тотожності: зб. наук. праць. вип. VIII [відп. ред. проф. Л.О. Симоненко]. — К.: КНЕУ, 2009. — С. 200-204. Семантична природа речень сигніфікативної тотожності // Актуальні проблеми менталінгвістики. — Черкаси: Вид-тво ЧНУ ім. Б. Хмельницького. 2007. — С. 57-60.
  • Речення тотожності в структурно-семантичному аспекті (на матеріалі конструкцій зразка N1 ↔ Inf) // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. — №40. Сер.: Філологія. — ІІ. — Львів, 2007. — С. 165-173.
  • Тавтологічні висловлення: ідеальні конструкції чи мовний парадокс // Система і структура східнослов’янських мов. — К.: Знання України, 2002. — С. 14-19.