Колібаба Лариса Миколаївна

Колібаба Лариса Миколаївна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник e-mail: kolibaba79@gmail.com ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0569-7663

Народилася в м. Носівці Чернігівської області.

Закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя.

Кандидатську дисертацію “Дивергентні відношення у сфері віддієслівного іменникового словотвору” захистила у 2004 році.

Наукові зацікавлення :

теоретичні та практичні проблеми морфології, дериватології, культури сучасної української літературної мови, граматичної лексикографії

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

Монографії

 • Асиметрія словотвірних співвідношень багатозначних дієслів та іменникових девербативів. Київ : Інститут української мови, 2005. 349 с.

Словники

 • Словник дієслівного керування. Київ : Либідь, 2016. 656 с. (у співавторстві з В.Фурсою)

Статті

 • Синтаксичні засади виокремлення словотвірних категорій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: збірник наукових праць. Випуск ІІ. Херсон : Видавництво ХДУ, 2005. С. 298 – 305 (у співавторстві з В. М. Фурсою).
 • Семантико-функціональна характеристика суфіксів іменників дії в аспекті дивергенції. Українська мова. 2005. № 3. С. 27–37.
 • Словотвірний потенціал багатозначного дієслова та умови його реалізації в іменникових девербативах. Ucrainica II. Současná ukrainistika. Problémy jazyka, literatury a kultury / Sborníc článků. 1. Část. Olomouc, 2006. S. 71–77.
 • Проблема зв’язку родів дії та словотвірних категорій дієслів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: збірник наукових праць. Херсон : Видавництво ХДУ, 2006. Випуск ІІІ. С. 45–52.
 • Функціонально-семантичне розмежування віддієслівних спільнокореневих різносуфіксальних іменників у сучасній українській літературній мові. Наукові записки. Серія “Філологічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [відп. ред. проф. Г. В. Самойленко]. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. Кн. 2. С. 79–85.
 • Друга форма знахідного відмінка іменників як самобутня риса української мови. Дивослово. 2014. № 6. С. 28–32.
 • Варіантність відмінкових закінчень іменників на тлі морфологічних норм української літературної мови кінця ХХ – початку ХХІ сторіч. Українська мова. 2014. № 1. С. 86–96.
 • Проблема класифікації об’єктних значень в українському мовознавстві. Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: ІV. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. – Muenchen: Verlag Otto Sagner, 2014. С. 113–120.
 • Актуалізовані прийменники в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя. Українська мова. 2015. № 4. С. 78–88.
 • Актуалізація відмінкових форм як одна з новітніх тенденцій розвитку граматичного ладу української літературної мови кінця ХХ – початку ХХІ сторіч. Тенденції розвитку української лексики та граматики / [за ред. І. Кононенко, І. Митнік, С. Романюк]. Частина ІІ. Варшава – Івано-Франківськ, 2015. С. 315–330.
 • Знахідний відмінок множини в системі словозміни іменників сучасної української літературної мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. І. Я. Завальнюк]. Вінниця : ТОВ “Фірма Планер”, 2017. Вип. 24. С. 32–39.
 • Актуалізовані сполучники української мови в текстах різних функціональних стилів. Українська мова. 2017. № 2. С. 60–72.
 • Актуалізовані граматичні форми дієслів в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя. Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія: Філологічні науки. Вип. 292. Київ : Міленіум, 2018. С. 87–97.
 • Морфологічні форми іменників у контексті теорії мовної норми. Українська мова. 2018. № 2. C. 50–66.
 • Вивчаймо норми дієслівного керування з новим словником. Українська мова і література в школах України. 2019. № 3 (190). С. 9–14 (у співавторстві з В. М. Фурсою).
 • Реактуалізація префіксально-суфіксальних дієслів в українських наукових та публіцистичних текстах. Українська мова. 2019. № 3. C. 81–93.
 • Форми знахідного відмінка іменників в українській народній мові. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: “Філологічні науки” (мовознавство). 2020. № 13. С. 80–89.
 • Закінчення знахідного відмінка іменників в історії українського правопису. Українська мова. 2020. № 3. С. 28–44.

Мовні мозаїки

 • СУСІДНІЙ чи СУСІДСЬКИЙ? Українська мова. 2006. № 1. С. 121.
 • Чи бувають сприйнятні ціни? Українська мова. 2010. № 3. С. 10.
 • Кому потрібне підспір’я? Українська мова. 2010. № 3. С. 43.
 • Доглядайте шкіру ступень! Українська мова. 2010. № 3. С. 129.
 • Підходящий, але не той, що треба! Українська мова. 2011. № 1. С. 98.
 • Кравець – кравчиня, то й продавець – продавчиня! Українська мова. 2011. № 2. С. 67.
 • Дуже багато – це не маса! Українська мова. 2011. № 3. С. 118.
 • Подружжів і подруж, але не подружь! Українська мова. 2011. № 4. С. 147.
 • Позбутися чого чи від чого? Українська мова. 2012. № 1. С. 66.
 • ЗДАВАННЯ, А НЕ ЗДАЧА В ОРЕНДУ… Українська мова. 2013. № 3. С. 174.
 • ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПАРТІЇ, АЛЕ КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТІВ. Українська мова. 2013. № 3. С. 175.
 • Уникаймо суцільної вибірки. Українська мова. 2014. № 2. С. 159.
 • Чим не можна володіти друк. Культура слова. 2014. Вип. 81. С. 155–160.
 • Ще раз про рицаря та лицаря. Культура слова. 2014. Вип. 8. С. 161–163.
 • Позаяк – це як? Українська мова. 2017. № 3 (63). С. 100.
 • ВИОКРЕМЛЮВАТИ – це не ВІДРІЗНЯТИ, ВІДМЕЖОВУВАТИ. Українська мова. 2017. № 4. С. 13.