Масенко Лариса Терентіївна

Масенко Лариса Терентіївна

доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник

ORCID iD

 email: masenko14@gmail.com

Мовознавець, доктор філологічних наук, академік АН ВШ України. Професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України, Почесний професор Київського університету імені Бориса Грінченка.

Створила свою школу соціолінгвістики. Під керівництвом Л.Т. Масенко захищено 8 кандидатських дисертацій і 2 докторські. Є членом комісії з соціолінгвістики Міжнародного комітету славістів. Нагороджена преміями Б. Грінченка (2005), ім. О. Гірника (2009), ім. В. Стуса (2010), ім. П. Могили (2011), нагородою Ярослава Мудрого (2012), ім. Д. Нитченка (2016), неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами Міністерства освіти і науки. У 2016 р. обрана Почесним професором Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2008 р. Л.Т. Масенко – член експертної ради ВАК України, з 2006 р. – експерт Центру соціогуманітарних досліджень ім. В. Липинського, з 2004 р. – член комісії з української мови науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, з1996 р. – член Всеукраїнського товариства «Просвіта».

Освіта

Закінчила філологічний факультет (відділення української мови і літератури) Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1964 р. Кандидатську дисертацію «Гідронімія басейну Південного Бугу» захистила в 1972 р.; докторську дисертацію «Українська мова в соціолінгвістичному аспекті» — в 2005 р.

Біографія

У 1969 р. закінчила аспірантуру в Інституті мовознавства АН УРСР. У 1972 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова – «Гідронімія басейну Південного Бугу», у 2005 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук «Українська мова в соціолінгвістичному аспекті» (10.02.01 – українська мова).
Досвід професійної діяльності:
• Інститут мовознавства АН УРСР (з 1991 – Інститут української мови НАН України) – старший науковий співробітник (1976–1996), молодший науковий співробітник (1969–1976), старший лаборант (1964–1967);
• Київський національний університет імені Тараса Шевченка – доцент кафедри сучасної української мови (1996–2001);
• Національний університет «Києво-Могилянська академія» – завідувач кафедри української мови (2001-2010);
• Інститут української мови НАН України – провідний науковий співробітник відділу соціолінгвістики (з 2010 р.).

Публікації:

Авторка понад 300 публікацій.

Книжки:

 • - Гідронімія Східного Поділля (1979);
 • - Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній (2001, у співавторстві з Г. Залізняк);
 • - Мова і політика (1999, 2004);
 • - У вавилонському полоні: Теми національної та соціальної неволі у драматургії Лесі Українки (2002);
 • - Мова і суспільство: Постколоніальний вимір (2004);
 • - (У)мовна (У)країна» (2007);
 • - Нариси з соціолінгвістики (2010);
 • - Суржик: між мовою і «язиком» (2011, 2019);
 • - Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду (редактор, співупорядник. 2005, 2006);
 • - Мова радянського тоталітаризму» (2017);
 • - Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській Україні (2020).