Шульгач Віктор Петрович

Шульгач Віктор Петрович

Доктор філологічних наук провідний науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України. Звання старшого наукового співробітника з 1996 р. Кандидатська дисертація «Давньоруська гідронімія басейну р. Стир» (1990 р.). Докторська дисертація «Праслов’янський гідронімний фонд межиріччя Західного Бугу і Стиру» (1998 р.). Автор понад 300 праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
ORCID iD:  
e-mail: victor.shulgach@ukr.net

Коло наукових зацікавлень:

Етимологія. Ономастика.

Освіта:

 • Інститут української мови НАН України
 • Київський державний (нині національний) університет ім. Т.Г. Шевченка

Публікації:

 • 1. Ономастика України І тисячоліття нашої ери. – К., 1992 (у співавторстві).
 • 2. Гідронімія басейну Стиру. – К., 1993.
 • 3. Праслов’янський гідронімний фонд (фрагмент реконструкції). – К., 1998.
 • 4. Ономастика України та етногенез східних слов’ян. – К., 1998 (у співавторстві).
 • 5. Ономастика Полісся. – К., 1999 (у співавторстві).
 • 6. Ойконімія Волині: Етимологічний словник-довідник. – К., 2001.
 • 7. Словник мікрогідронімів України. – К., 2004 (у співавторстві).
 • 8. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2008. − Ч I.
 • 9. Старожитня гідронімія України і праслов’янський ономастичний континуум // Мовознавство. – 2008.
 • 10. Палеотопонимия Украины и праславянский ономастический фонд // XV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, Беларусь, 20–27 жніўня 2013 г.): Тэзісы дакладаў: У 2 т. Т. 1: Мовазнаўства / Рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) і інш. Мінск, 2013. С. 223.
 • 11. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2015. – Ч. ІІ.
 • 12. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2016. – Ч. ІІІ.
 • 13. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2017. – Ч. IV.
 • 14. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2018. – Ч. V.
 • 15. Нариси з праслов’янської антропонімії. − К., 2019. ­ Ч. VI.
 • 16. Нариси з праслов'янської антропонімії. - К., 2022. Ч. VII.