Цар Іванна Миколаївна

Цар Іванна Миколаївна

кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики; голова Ради молодих учених Інституту української мови

Коло наукових зацікавлень

соціолінгвістика, психолінгвістика, мова молоді, усне спонтанне мовлення, мовна поведінка, аналіз мовних ситуацій, процесів мовної адаптації молоді у білінгвальному місті, перемикання кодів

Біографія

Працює молодшим науковим співробітником у відділі стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України (група соціолінгвістики) з листопада 2017 року.

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Українське повсякденне мовлення в міському молодіжному середовищі: структура і функціонування» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Освіта

  • Інститут української мови НАН України (2015 - 2017), аспірантура
  • Львівський національний університет імені Івана Франка (2014 р.), магістр філології, лінгвіст, викладач української мови та літератури
  • Львівський національний університет імені Івана Франка (2014 р.), бакалавр журналістики

Публікації