Цар Іванна Миколаївна

Цар Іванна Миколаївна

кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики

Коло наукових зацікавлень

соціолінгвістика, психолінгвістика, мова молоді, усне спонтанне мовлення, мовна поведінка, аналіз мовних ситуацій, процесів мовної адаптації молоді у білінгвальному місті, перемикання кодів

Біографія

З листопада 2017 року – молодший науковий співробітник у відділі стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України (група соціолінгвістики). З лютого 2022 року – науковий співробітник.

17.12.20 – 07.02.2024 – голова Ради молодих учених Інституту української мови НАН України.

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Українське повсякденне мовлення в міському молодіжному середовищі: структура і функціонування» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Освіта

  • Інститут української мови НАН України (2015 - 2017), аспірантура
  • Львівський національний університет імені Івана Франка (2014 р.), магістр філології, лінгвіст, викладач української мови та літератури
  • Львівський національний університет імені Івана Франка (2014 р.), бакалавр журналістики

Публікації

Міжнародні проєкти, гранти, стипендії