Єрмоленко Світлана Яківна

Єрмоленко Світлана Яківна

академік НАНУ, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики
Коло наукових зацікавлень

Працює в галузі лінгвостилістики, стилістики слов’янських мов, синтаксису, теорії літературної мови, лінгвофольклористики, культури мови, правопису, українознавства, славістики

ORCID:  0000-0002-9916-4915

Google scholar профіль

Біографія

Кандидатську дисертацію «Синтаксис віршової мови (на матеріалі української радянської поезії)» захистила у 1968 році.
Докторську дисертацію «Стилістичний компонент у семантиці синтаксичних одиниць» – у 1984 році.

Освіта

  • 1954 - 1959 рр. Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка

Публікації

Монографії
  • «Синтаксис віршової мови» (1969)
  • «Синтаксис і стилістична семантика» (1982)
  • «Фольклор і літературна мова» (1987)
  • «Нариси з української словесності» (1999)
  • «Мова і українознавчий світогляд» (2007)
  • «Мовно-естетичні знаки української культури» (2009)
  • «Українська мова в науковому світогляді Михайла Грушевського» (2017)
Статті