Склад комісії

Склад Української ономастичної комісії

Бюро комісії

Вербич Святослав Олексійович – старший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук (голова)
Карпенко Ольга Петрівна – провідний науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук (заступник голови)

Кравченко Людмила Олександрівна – доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, кандидат філологічних наук (секретар)
Ящук Леся Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету ім. І. Франка Л.В. Ящук (член бюро)
Торчинський Михайло Миколайович – завідувач кафедри української філології Хмельницького національного університету, доктор філологічних наук (член бюро)

Члени комісії
Бачинська Галина Василівна – завідувач кафедри загального та слов’янського мовознавства Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, кандидат філологічних наук
Габорак Мирослав Михайлович – доцент кафедри української мови Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, кандидат філологічних наук
Горпинич Володимир Олександрович – професор кафедри української мови Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, доктор філологічних наук, професор

Карпенко Олена Юріївна – завідувач кафедри граматики англійської мови Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор
Ковтюх Світлана Леонідівна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка
Колесник Наталія Степанівна – доктор філологічних наук, доцент кафедри історії культури української мови Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича
Купчинська Зоряна Олегівна – завідувач кафедри української мови Львівського національного університету ім. І. Франка, доктор філологічних наук
Лукаш Галина Павлівна – професор кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету ім. В. Стуса, доктор філологічних наук
Масенко Лариса Терентіївна – професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор філологічних наук
Муромцев Ігор Володимирович – доцент кафедри української мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат філологічних наук
Осташ Любов Романівна – доцент кафедри слов’янської філології ім. проф. І. Свєнціцького Львівського національного ун-ту ім. І. Франка, кандидат філологічних наук
Пахомова Світлана Миколаївна – завідувач кафедри словацької філології Ужгородського національного університету, доктор філологічних наук, професор
Редьква Ярослав Петрович – доцент кафедри історії та культури мови Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, кандидат філологічних наук
Фаріон Ірина Дмитрівна – доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка»
Шульгач Віктор Петрович – завідувач відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук