Найважливіші проекти

Атлас української мови

Це багаторічний масштабний проект. Робота над АУМ розпочалася з кінця 30-х років ХХ століття і тривала понад 50 років.

Мета проекту ‑ представити основні діалектні риси і явища української мови на картах.

Результатом роботи над проектом стали 3 томи «Атласу української мови», опубліковані в Києві (т. 1, 1984; т. 2, 1988; т. З, 2001). АУМ став загальномовним національним атласом.

“Атлас української мови” відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки (2006 р.).

Говірки Чорнобильської зони

Проект реалізовано впродовж 80-90-х років минулого століття.

Мета проекту ‑ зібрати і зберегти інформацію про середньополіські діалекти, носії яких були переселені в різні регіони країни внаслідок техногенної катастрофи на ЧАЕС.

Проект реалізовано у вигляді збирання автентичних діалектних текстів. Результатом стали дві колективні праці: «Говірки Чорнобильської зони. Тексти» (К., 1996) і «Говірки Чорнобильської зони. Системний опис» (К., 1999). Проект мав відчутні наслідки: у різних діалектологічних центрах України почалася активна робота зі створення регіональних збірників діалектних текстів.

Загальнослов’янський лінгвістичний атлас

Це найбільший міжнародний проект в історії славістики (покриває всі слов’янські країни та слов’янську частину ФРН), присвячений вивченню діалектного континууму Славії.

Роботу над проектом розпочато в 1958 р. на IV Міжнародному з’їзді славістів (м. Москва). Робота триває і нині.

Мета проекту ‑ зведений аналіз слов’янських мов засобами лінгвогеографії та отримання якісно нових відомостей про слов’янські мови (типологія сучасного стану; реконструкція типів розвитку слов’янських діалектів від праслов’янського стану до сьогодні).

Робота над проектом складається з кількох частин ‑ збирання матеріалу, картографування зібраного матеріалу та інтерпретація карт в контексті слов’янських мов. Українські матеріали зібрано в 1965-1990 рр. Сьогодні основний тип роботи працівників відділу в межах проекту – картографування (створення карт і атласів). Станом на 2014 р. опубліковано 15 томів “Загальнословянського лінгвістичного атласу” (публікується у 2 серіях ‑ лексико-словотвірній і фонетико-граматичній).

Докладно про Загальнослов’янський лінгвістичний атлас: www.slavatlas.org

Атлас східнослов’янських ізоглос

У межах спільного з Російською АН, НАН Білорусі та НАН України проекту підготовлено “Атлас східнослов’янських ізоглос”, на картах якого об’єктивно представлено спільне й відмінне у структурах східнослов’янських мов. Робота над проектом триває; опубліковано спільний том “Восточнославянские изоглоссы” (М., 1995).

Український діалектний фонофонд

Український діалектний фонофонд ‑ це сукупність зразків українського діалектного мовлення зі всієї території розповсюдження української мови.

З кінця 50-х років минулого століття дослідження з діалектології провадяться на основі аудіозаписів мовлення діалектоносіїв. З часом таких записів назбиралося чимало, і постала необхідність упорядкувати їх та оформити в окрему фонотеку. Результати роботи над збиранням, упорядкуванням та описом фонозаписів відображено в колективній праці “Український діалектний фонофонд” (2004).

Український діалектний фонофонд є відкритою системою для поповнення й опрацювання, а тому будь-хто, хто є власником записів, може долучитися до його розширення (докладніше).

Сьогодні робота над проектом продовжується у вигляді оцифрування записів фонофонду, оскільки від початку всі зразки діалектного мовлення записувалися на магнітофонну плівку. Серед найближчих планів – оприлюднення фонофонду в мережі Інтернет для широкого користування.

Діалектологічний бюлетень

Це видавничий проект відділу. За задумом “Діалектологічний бюлетень” є збірником праць, що містить огляд ідей, напрямів дослідження, методології, обмін досвідом провідних учених з діалектологічних центрів України. Виходив щороку впродовж 1949-1962 років (9 випусків).