Напрями досліджень

Лінгвістична географія (підготовка атласів окремих мов та сімей мов; дослідження просторових відмінностей мови, історії постання діалектів, наріч).

Важливим здобутком відділу є підготовка і видання Атласу української мови у 3-х томах (Т.1, 1984, Т.2., 1988, Т.3, 2001). Його автори (Т.В. Назарова, Н.П. Прилипко, Л.М. Григорчук, Т.Ф. Жилко, Я.В. Закревська, І.О. Варченко, А.М. Залеський, Н.Й. Марчук, І.Г. Матвіяс) у 2006 році стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки.

Від 1950 р. відділ бере участь у створенні Загальнослов’янського лінгвістичного атласу, над яким працюють мовознавці усіх слов’янських країн та ФРН. Атлас відтворює сучасний стан усіх слов’янських діалектних мов, що дозволяє розкрити етапи формування й становлення слов’янських мов, виявити закономірності й напрями міжслов’янської мовної та культурної взаємодії та інтеграції.

  • Опрацювання діалектного мовлення у текстовій організації. Співробітники зібрали діалектні тексти й уклали збірники Говірки Чорнобильської зони: Тексти (упорядники — П.Ю. Гриценко, Н.П. Прилипко, О.А. Малахівська, Л.А. Москаленко, Л.Г. Анісімова, Ю.І. Бідношия, С.П. Гриценко, Л.В. Дика, М.В. Поістогова, Л.В. Рябець, 1996 р.); Говірка села Машеве Чорнобильського району. Ч.І: Тексти (уклад.: Ю.І. Бідношия, Л.В. Дика, 2003 р.); Говірка села Машеве Чорнобильського району. Ч.ІІ: Тексти (уклад.: Г.В. Воронич, Л.А. Москаленко, Л.Г. Пономар, 2003 р.).
  • Дескриптивна діалектологія (опис елементів діалектної мови, їх відношення до літературної мови; міждіалектні та міжмовні контакти тощо).

Пріоритетними завданнями цього напрямку є фіксація та опис цінних для україністики й славістики мовних явищ на всій території України, вивчення структурних рівнів українських діалектів з увагою до різного типу говірок: базових, переселенських, редуктивних; з’ясування співвідношення у структурах говірок архаїчних та інноваційних елементів, визначення напрямів трансформації говірок; оцінка наявних та пошук нових прийомів дослідження діалектної мови. Ці аспекти наукової роботи відображено у збірниках наукових праць, колективних виданнях Дослідження з української діалектології (1991р.; відп. ред. П.Ю. Гриценко), Проблеми сучасної ареалогії (1994 р., відп. ред. П.Ю. Гриценко); Український діалектологічний збірник (1997 р., відп. ред. П.Ю. Гриценко).

  • За результатами роботи співробітників відділу над опрацюванням зібраних у 1994–1996 роках діалектних текстів Чорнобильської зони підготовано колективну працю Говірки Чорнобильської зони. Системний опис (П.Ю. Гриценко, Г.В. Воронич, Л.І. Дорошенко, О.А. Малахівська, Л.А. Москаленко, М.В. Поістогова, Л.В. Рябець, О.В. Юсікова, 1999 р.).
  • Формування, поповнення дослідницької бази – фондів записів діалектного мовлення. Зокрема, створено діалектологічну фонотеку Український діалектний фонофонд, який охоплює понад 1200 магнітофонних записів автентичного діалектного мовлення з усього українського етномовного континууму, підготовано однойменне видання Український діалектний фонофонд (уклад.: П.Ю. Гриценко, О.А. Малахівська, М.В. Поістогова, 2004 р.); триває робота над упорядкуванням лексичної бази Словника українських говорів.

У відділі діалектології зберігаються картотеки Атласу української мови, Загальнослов’янського лінгвістичного атласу, Словника українських говорів, Лексичного атласу української мови, Матеріали до Словника закарпатських говірок М.А. Грицака, записи з 472 населених пунктів, обстежених за питальником Й.О. Дзендзелівського. У 2003 р. видано Говірка села Машеве Чорнобильського району. Ч.3: Матеріали до Лексичного атласу української мови (уклад.: Ю.І. Бідношия, Г.В. Воронич, Л.В. Дика, Л.А. Москаленко, Л.Г. Пономар, 2003 р.); Говірка села Машеве Чорнобильського району. Ч.4: Матеріали до Поліського етнолінгвістичного аталасу (уклад.: Ю.І. Бідношия, Г.В. Воронич, Л.В. Дика, Л.А. Москаленко, Л.Г. Пономар, 2005 р.).