Конференції

Міжнародна конференція «Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст» (Київ, 31 березня – 2 квітня 2014 р.)

Міжнародний круглий стіл «Діалектний текст як джерело лінгвістичних студій» (22–25 березня 2015 року, Київ)

Міжнародна наукова конференція «Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедії» (10 – 13 квітня 2016 року, Київ)

Міжнародна наукова конференція «Діалектологія у структурі лінгвістичних знань» (19–20 квітня 2018 року, Київ)

Міжнародна наукова конференція «Слов’янські діалекти в синхронії і діахронії» (23–24 травня 2019 року, Київ)

Міжнародна наукова конференція «Діалект: статус, евристичний потенціал, прагматика» (26–27 листопада 2020 року, м. Київ)