Співпраця

Для координації зусиль діалектологів України та українознавчих центрів поза Україною відділ проводить щорічні діалектологічні конференції, семінари, школи молодих діалектологів як у Києві, так і в інших наукових центрах (Вінниця, Житомир, Ізмаїл, Львів, Луганськ, Суми, Умань).

Відділ діалектології координує діяльність кафедр української мови університетів подільського регіону (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) щодо вивчення подільського діалекту, зокрема створення «Словника подільського говору» та діяльність Ізмаїльського державного гуманітарного університету щодо дослідження українських, російських, болгарських, гагаузьких та румунських говірок межиріччя Дністра і Дунаю для створення «Мультилінгвального атласу Межиріччя Дністра і Дунаю».

Відділ діалектології підтримує безпосередні творчі зв’язки з лінгвістичними академічними центрами Російської АН, НАН Білорусі, Академії наук Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Сербії, Хорватії, Македонії, Словенії, Любліна, Варшави, Познані, Лодзі, Білостоку (Польща) тощо. На рівні консультацій підтримано зв’язок з міжнародним науковим колективом Лінгвістичного атласу Європи. У межах спільного з Російською АН, НАН Білорусі та НАН України проекту підготовлено Атлас східнослов’янських ізоглос, на картах якого об’єктивно представлено спільне й відмінне у структурах східнослов’янських мов.

З 1950 року відділ працює над спільним з усіма слов’янськими країнами та ФРН міжнародним проєктом Загальнословʼянський лінгвістичний атлас.  Завдання, осягнення й перспективи цього проєкту докладно схарактеризовано в публікації П. Ю. Гриценка, Г. С. Кобиринки та М. М. Ткачук «База даних Загальнословʼянського лінгвістичного атласу та український діалектний простір» (Київ, 2019)