З історії відділу

Історія відділу граматики сягає початку 50-х років ХХ ст., коли розпочалося наукове вивчення граматичної структури та словотвору української мови.

Від 1991 року – це структурний підрозділ Інституту української мови НАН України.

До 2007 року відділом керував доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України головний науковий співробітник Іван Романович Вихованець. Із 2007 року відділ очолює доктор філологічних наук, професор Катерина Григорівна Городенська.

У 2016 році об’єднано групу граматики та групу наукової термінології в єдиний відділ граматики та наукової термінології.