Історія групи

Наприкінці 1977 р. Президія АН УРСР створила Комітет наукової термінології, до складу якого увійшла робоча група філологів із 6-ти осіб – 4 наукових співробітників і 2 лаборантів. Керівником цієї групи було призначено ученого секретаря Комітету, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника Аллу В’ячеславівну Крижанівську. У 1989–1992 рр. в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні працював сектор наукової термінології.

З утворенням у 1991 р. Інституту української мови НАН України сектор наукової термінології, а від 1993 р. до 1995 р. – відділ наукової термінології очолювала кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник Людмила Олександрівна Симоненко. Від 2010 р. до січня 2015 р. керівник відділу – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Вікторія Людвігівна Іващенко. 2015 р. у зв’язку з реорганізацією утворено відділ граматики та наукової термінології, керівником наукової теми призначено кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника Людмилу Володимирівну Туровську. Від вересня 2020 р. керівник наукової теми – кандидат філологічних наук, доцент старший науковий співробітник Ірина Андріївна Казимирова.

У різні періоди у відділі працювали: доктори філологічних наук старші наукові співробітники Світлана Олегівна Соколова, Орися Мар’янівна Демська-Кульчицька, Вікторія Людвігівна Іващенко; доктор філологічних наук, професор Ірина Юріївна Шкіцька; кандидати філологічних наук, старші наукові співробітники Євгенія Дем’янівна Турчин, Ніна Іванівна Шило, Ольга Іванівна Нечитайло, Галина Михайлівна Ярун, Марія Пилипівна Годована, Халіновська Людмила Анатоліївна; кандидат біологічних наук Олександр Григорович Задорожний; молодші наукові співробітники, кандидати філологічних наук Василь Степанович Марченко, Юлія Анатоліївна Чернобров, Олена Олександрівна Коляденко; молодші наукові співробітники Іван Олександрович Борисюк, Лада Миколаївна Василькова, Ольга Анатоліївна Іванова.

Сьогодні у групі наукової термінології працюють:

кандидати філологічних наук, старші наукові співробітники Ірина Андріївна Казимирова, Ніна Олександрівна Яценко; кандидат філологічних наук науковий співробітник Оксана Іванівна Васецька.