Шановні відвідувачі! Сайт працює в тестовому режимі
Шановні відвідувачі! Сайт працює в тестовому режимі

Історія групи

Передісторія групи бере початок від створення в кінці 1977 р. Президією АН УРСР Комітету наукової термінології, до складу якого увійшла робоча група філологів із 6-ти осіб – 4 наукових співробітники і 2 лаборанти. Керівником цієї групи була учений секретар Комітету, к.філол.н., с.н.с. А. В. Крижанівська. У 1989-1992 рр. при Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні працював сектор наукової термінології.

З утворенням у 1991 р. Інституту української мови НАН України Комітет разом із сектором наукової термінології (з 1989 р.) підпадає під його юрисдикцію, а з 1993 р. по 1995 р. його реорганізовано у відділ наукової термінології, який очолювала к.філол.н., пр.н.с., проф. Л. О. Симоненко. З січня 2010 р. керівником відділу стає д.філол.н., с.н.с. В. Л. Іващенко.

У різні періоди у відділі працювали: кандидати філологічних наук, старші наукові співробітники – Турчин Євгенія Дем’янівна, Шило Ніна Іванівна, Нечитайло Ольга Іванівна, Ярун Галина Михайлівна, Іващенко Вікторія Людвігівна, Соколова Світлана Олегівна, Демська-Кульчицька Орися Мар’янівна, Годована Марія Пилипівна; кандидат біологічних наук Задорожний Олександр Григорович; молодший науковий співробітник, кандидат філологічних наук Марченко Василь Степанович; молодший науковий співробітник Борисюк Іван Олександрович.

Сьогодні у відділі працюють:

доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Іващенко Вікторія Людвігівна; кандидати філологічних наук: професор, провідний науковий співробітник Симоненко Людмила Олександрівна; старші наукові співробітники: Казимирова Ірина Андріївна, Туровська Людмила Володимирівна; науковий співробітник Яценко Ніна Олександрівна; молодші наукові співробітники: Василькова Лада Миколаївна, Халіновська Людмила Анатоліївна, Іванова Ольга Анатоліївна, Коляденко Олена Олександрівна; лаборанти: Шматко (Кубич) Інна Володимирівна.